Nettverk for bedre kommuner I februar går startskuddet for de første nettverkssamlingene blant kommunene som deltar i programmet «Sammen om en bedre kommune». Nettverkene er inndelt etter temaene i utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre kommune»: heltid–deltid, sykefravær, kompetanse og omdømme. Utveksle erfaringer Utviklingsprogrammet som skal gå fram til 2015, er et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet og partene i arbeidslivet (KS, LO-kommune, Akademikerne, Unio og YS-kommune). Målet er å få til gode utviklingsarbeider lokalt, og at kunnskap og erfaringer om temaene spres til andre kommuner. Tre likeverdige parter Partssamarbeid mellom tillitsvalgte, administrasjon og politisk ledelse er en forutsetning for å få være med i utviklingsprogrammet. Kommunalministeren har ansvar for programmet, og sekretariatet ligger i departementet. KS og de ansattes organisasjoner bidrar med kompetanse og faglig bistand. KS skal organisere nettverkssamlingene, og arbeidstaker- BEDRE SAMMEN: – Skal vi oppnå noe, må vi samarbeide, sier rådgiver Anne Grimsrud i Fagforbundet. organisasjonene bidrar med innspill både sentralt og lokalt. Ideer om heltid – Et viktig mål for teamet som arbeider med heltid–deltid, er å finne fram til løsninger som alle parter kan enes om, sier rådgiver Anne Grimsrud i Fagforbundet. Sammen med kollegene Kristen Dalby og Bjørn Pettersen er hun ressursperson for hele pro- grammet på vegne av arbeidstakerorganisasjonene. De vil delta på flere av nettverkssamlingene for å fange opp gode ideer. – Vi ønsker å være mye ute i felten. Parallelt med de regionale nettverkssamlingene kommer vi nå i februar også til å ha nettverkssamling for tillitsvalgte i kommunene som deltar i programmet, sier Anne Grimsrud. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Master i offentlig ledelse og styring Fordypning i økonomi, regnskap og finansiering Internasjonal lederutdanning på høyt akademisk nivå. Studiet er utviklet for å hjelpe ledere til å møte forandringer og stimulere til læring, utvikling og fornyelse av egen virksomhet. Studiet tilbys både som erfaringsbasert master (90 studiepoeng) og som dybdemaster (120 studiepoeng). MPA erfaringsbasert, 90 studiepoeng, søknadskode 209 1150 MPA dybdemaster, 120 studiepoeng, søknadskode 209 1151 Studiet er organisert som deltidsstudium er tilrettelagt for deg som er i jobb. Se www.hihm.no for mer informasjon. Søknadsfrist er 1. mars. «Et viktig mål for temaet som arbeider med heltid–deltid, er å finne fram til løsninger som alle parter kan enes om.» Rådgiver ANNE GRIMSRUD i Fagforbundet. Fagbladet 2/2012 > 29 Foto: Colourbox fbaargang2012 fbseksjonKON