• Nav-reformen startet 2006. • De statlige arbeidskontorene og de statlige trygdekontorene ble slått sammen med de kommunale sosialkontorene i en ny arbeids- og velferdsforvaltning. • Det er opprettet 456 Nav-kontor i landets 429 kommuner. • Nav har 16.000 ansatte og om lag 2,8 millioner brukere. For tida er det særlig mangel på it-folk og ingeniører. Navs prognose bygger på økt aktivitet innenfor olje- og byggevirksomhet. Men skulle finanskrisen slå mer inn over Norge enn forutsatt, blir utbetaling av dagpenger og andre ytelser en viktig prioritet, ifølge Lystad. For mange tellekanter Mer fokus på brukerne, sosialfaglig arbeid og kvalitet i tjenestene. Mindre på kvantitet, telling og statistikk. Det var ønsket fra flere av deltakerne på Nav-konferansen. – Jeg ønsker også mer kvalitet i arbeidet, og at vi sikrer oss at tellingen gir resultater. Vi er nødt til å vite hva vi driver med. Folk skal få ytelsene sine i rett tid, og flest mulig skal gis mulighet til å komme i arbeid, sa Lystad. Han framholdt at Nav har en kompetansestrategi fram til sommeren. BRED KOMPETANSE: Det trengs allsidige Navkontor som kan møte brukere med sammensatte behov, mener Gry Lægraid Sørensen og Venke Anny Nes i Fagforbundets faggruppe for Nav-ansatte. – Vi ser på hvem vi skal rekruttere, hvem skal gjøre hva, og hvilken kompetanse skal vi ha? Vi har ikke et klart svar. Vi må bygge et kompetanseregime for å få god kompetanse blant ansatte for den jobben de skal gjøre. Og kunnskap og forståelse av mennesker. Å tenne en gnist hos mennesker, og hjelpe dem til å se hva de er gode til, er en viktig oppgave, understreket Nav-direktør Joakim Lystad. Fagbladet 2/2012 > 31 fbaargang2012 fbseksjonKON