Helsesekretærer i Østlandsområdet har tatt fatt på studiet helseadministrasjon – et deltidsstudium over to år ved Fagskolen i Oslo. Denne    formiddagen    har studentene gruppearbeid om samhandling og etikk. Rundt bordet sitter Parvin Salimi fra Lovisenberg Diakonale Sykehus, Margrethe Fjeldal fra OUS Rikshospitalet og Kristin Gårder fra et legekontor på Jevnaker. Om det har vært vanskelig å få permisjon? – Nei, vi har greie arbeidsgivere, smiler studentene. – Jeg har fått redusert stilling mens jeg går her, så jeg får tid til å konsentrere meg. Kanskje kan jeg få en stilling på et sykehus etter hvert, håper Kristin Gårder. Faglig påfyll Studentene er ferdig med en generell første modul, som er felles for alle helsefagene på Fagskolen. Nå har de nettopp begynt med modul 2 og faget helseadministrasjon. Parvin Salimi trives godt med å være tilbake på skolebenken. – Gjennom utdanningen får vi flere muligheter på arbeidsmarkedet, og står bedre rustet til sekretæroppgavene, sier hun om grunnen til at hun har begynt på dette studiet. Studentene sitter i smågrupper og diskuterer med hverandre og med faglærer Gyrid Jacobsen. Hun har vært med helt siden faget ble innført ved skolen for fem år siden. Faglæreren forteller om god søkning til faget. Det er i hovedsak helsesekretærer og tannhelsesekretærer    som    søker,    og studentene har bred yrkesbakgrunn. Et krav 32 > Fagbladet 2/2012 TRIVES PÅ FAGSKOLEN: Parvin Salimi studerer helseadministrasjon for å være bedre rustet til å møte utfordringer på arbeidsplassen. Fagskolene gir viktig kompetanse Kontoransatte i helseforetakene har satt seg på skolebenken en dag i uka for å bli enda dyktigere helsesekretærer. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE fbaargang2012 fbseksjonKON