GRUPPEARBEID: Ane Skjæret (t.v.), Eldri Hanholm og Unni Volden utveksler erfaringer med faglærer Gyrid Jacobsen (stående). er at søkerne skal ha vært i arbeid i minst et år for å bli med på fagstudiet. Studentene ved dette kullet har vært i yrket fra 3 år til 25 år. Ifølge faglæreren er studentene sultne på kunnskap. – De er dyktige og presser nivået oppover. Vi ligger tett opp til høgskolenivå, og utdanningen er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut), sier Gyrid Jacobsen stolt. Samarbeider med OUS Fagskolen har et godt samarbeid med Oslo Universitetssykehus (OUS), og mange av studentene kommer nettopp derfra. – Vi har et tett og nødvendig samarbeid gjennom Monique Bennet, som er kontorleder på Aker sykehus og leder av kontorfaglig nettverk på OUS. Fra modul 2 har vi flere forelesninger der Bennet skaffer ekspertise fra sykehuset som stiller velvillig opp på fagdagene våre. De er åpne for alle helsesekretærer som ønsker å komme. – Temaene kan være administrasjon, mestring og læring, organisasjonen OUS, helse, miljø og sikkerhet, pasientskadeerstatning, finansieringssystemer eller bildediagnostikk. Vi får også informasjon om det siste innenfor pasientrelaterte systemer, talegjenkjenning og økonomi og budsjett, forteller Jacobsen. – Vi er avhengig av samarbeidet med universitetssykehuset for å kunne være framtidsrettet. Vi ønsker at elevene skal ha noe nytt å tilby arbeidsplassen sin når de har fullført Fagskolen, sier hun. Lærer av hverandre Helsesekretær Eldri Hanholm arbeider til daglig med talegjenkjenning på Ullevål.    > –    På    røntgenavdelingen    var    vi    blant Fagbladet 2/2012 > 33 fbaargang2012 fbseksjonKON