pionerene som tok i bruk talegjenkjenning allerede i 2004, forteller hun. Neste gang studentene møtes, er planen at de skal på avdelingen hennes og lære mer. Hvorfor hun tar studiet selv? – Det er mye uro i helsevesenet, og det er viktig med faglig påfyll. Etter at talegjenkjenning blir innført, er det er viktig å se hvilken jobb vi som helsesekretærer kan gjøre når skrivestuene forsvinner, påpeker Eldri Hanholm. Nye muligheter Faglærer Gyrid Jacobsen forteller at flere av studentene har fått nye oppgaver etter fullført fagutdanning. – En del organiserer team rundt pasienter. Noen er blitt kontorledere, og noen er på lærings- og mestringssentrene som gir opplæring til pasienter og pårørende. En tidligere student tilrettelegger og administrerer videreutdanning for leger og spesialister, mens andre veileder nyansatte. Det fins mange muligheter, understreker Gyrid Jacobsen. – Arbeidsplasser som sender medarbeidere til fagskolestudium gjør det for at de skal få en bredere kompetanse. Det er de flinkeste medarbeiderne som kommer, og jeg er imponert over arbeidskapasiteten deres. Til nå er det ingen som har hoppet av studiet. Studentene får også et kontaktnett hvor de kan utveksle tanker og ideer, fastslår faglærer Gyrid Jacobsen. IVRIGE STUDENTER: Parvin Salimi (t.v.) og medstudent Kristin Gårder har tatt fatt på et krevende, men lærerikt studium i helseadministrasjon. 34 > Fagbladet 2/2012 Dette er et krevende studium, men jeg lærer mye som jeg får bruk for i jobben min. KRISTIN GÅRDER, HELSESEKRETÆR FAGSTUDIE I HELSEADMINISTRASJON • En av fire fagskoleutdanninger innenfor helsefag ved Fagskolen i Oslo. Er godkjent av Nokut. Inneholder fire halvårlige moduler. • Modul 1 er felles for alle helsefagene på Fagskolen. • På modul 2 starter selve helseadministrasjonsfaget. • På modul 3 deler helsesekretærer og tannhelsesekretærer seg i egne opplegg. • Modul 4 er fordypning fram til eksamen som er oppgavebasert, og muntlig høring i forhold til oppgaven hver enkelt har valgt. • Studentene skriver oppgaver og tar eksamen etter første og fjerde modul. fbaargang2012 fbseksjonKON