L Tilbakeblikk Tekst: ARNSTEIN HØLMEBAKK ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 50 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 Den evige toer? Parelius Mentsen hadde riktignok også røtter i NKF, da han nesten 40 år senere etterfulgte den mer berømte Konrad Nordahl. Men hvor den gode Mentsen kom fra, var det nesten ingen som visste, verken da eller senere. At glemselens slør også er trukket over statsmannen Oscar Torp, er mer uforståelig og desto mindre rettferdig. I vår tid nevnes han sjelden, uten som en vag skikkelse i skyggen av landsfader Einar Gerhardsen. At Torp ble «den evige toer» i arbeiderbevegelsen, er en sannhet med store modifikasjoner. ROLLEBYTTE: I 1955 byttet stortingspresident Einar Gerhardsen og statsminister Oscar Torp roller. mest kjente fra fagligpolitikkens historie. «Nederlaget» på LO-kongressen i 1927, var den eneste gangen Torp tapte et demokratisk valg. Men det var snarere partilinja som tapte, enn han personlig. «Den evige toer» var drivende i fagbevegelsens opplysningsvirksomhet, og ble AOFs første formann. Da partiet fikk flertall ved kommunevalget i 1934, ble han valgt til Oslos ordfører. Etter valgseieren året etter deltok han i Nygaardsvolds regjering gjennom ti år, først som forsvarsminister, så som sosialminister og deretter finansminister. I eksilregjeringen under krigen overtok han igjen som forsvarsminister. Under fredsvåren ble Torp, liksom Nygaardsvold, skjøvet til side i et indre partioppgjør, med Gerhardsens manøvrering og overtakelse av de viktigste maktposisjoner (se «Velferdsarbeiderne» om NKFs historie, 2004). Men noen skyggetilværelse ble Torp aldri henvist til. Som forsyningsminister var han leder av gjenoppbyggingen, han ble fylkesmann, parlamentarisk leder i Stortinget og statsminister under Gerhardsens tre–fire «hvileår» på 1950-tallet. Da de på ny byttet plass, ble Oscar Torp stortingspresident til han døde i 1958. 241 393 Knapt noen har gjort en lengre og brattere klassereise enn denne tidligere barnearbeideren fra Østfold. Født på Hafslund ved Sarpsborg i 1893, i en søskenflokk på ni. Han ble tidlig stålsatt i det knallharde klassesamfunnet da han som guttunge måtte bidra til familiens underhold etter at faren døde. Med skole annen hver dag, lange arbeidsdager på sagbruket resten av uka, og stadig jakt på andre jobber når det var stille på bruket. 15 år gammel fikk han arbeid på karbidfabrikken, ble fagorganisert og snart også tillitsvalgt. Det ble dyrekjøpte erfaringer, for han ble trakassert bort fra flere jobber før han fikk en trygg arbeidsplass ved Sarpsborg elektrisitetsverk. Fra elektrikerforbundet ble Torp overført til NKF i april 1926, og var således fersk i forbundet da han ble stilt opp som Arbeiderpartiets kandidat som LO-formann etter den store partisamlingen året etter. Da hadde han gjort osloboer av seg, og for lengst tatt spranget mot politikkens stjernehimmel. Etter DNAs avholdte leder Kyrre Grepps død i 1922, ble Torp valgt som etterfølger – en stilling han stadig ble gjenvalgt til før Einar Gerhardsen avløste ham 23 år senere i 1945. Fotografiet av de to NKFerne på partikontoret i 1923 – Torp som sjef med Gerhardsen som partisekretær – er et av de Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS Aldri var Kommuneforbundet nærmere å få en LO-leder enn på den historiske fagkongressen i 1927. Oscar Torp manglet fattige seks stemmer på å slå ut den omstridte Halvard Olsen. Fagbladet 2/2012 > 57 J R M E T E M I K Ø fbaargang2012 fbseksjonKON