Busser står nedsnødd Fagbladet avslørte i slutten av januar at 30 splitter nye MAN-busser står og snør ned på Lørenskog mens passasjerene slåss om plassen på overbelastede linjer. Bussene ble stående ubrukt og ubetalt i påvente av at Unibuss og Ruter skulle bli enige om kontrakten. " Det viser at det er idiotien som rår i kollektivtrafikken i Oslo, sier leder av Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen. Han viser til at dette er en stadig påpekt konsekvens av Oslo kommunes oppsplitting av kollektivtrafikken i ulike selskaper. " Hvor mange slike eksempler skal politikerne bli forelagt før de endrer denne politikken? spør Guldbrandsen. OT Jakter på gamle arbeiderfilmer Arbeiderbevegelsens arkiv jobber med å samle inn og digitalisere gamle arbeiderfilmer. Har din forening noe av interesse? LO-kongressen vedtok i 2009 at gamle arbeiderfilmer skulle samles inn og digitaliseres for å sikre denne delen av Norges historiske kulturarv for ettertida. Prosjektet blir gjennomført av Arbeiderbevegelsens arkiv i samarbeid med Nasjonalbiblioteket. Hvis din forening har noe dere tror kan være av interesse, kan dere ta kontakt med koordinator Stig-Audun Hansen i Arbeiderbevegelsens arkiv.    PF Foto: Arbeiderbevegelsens bibliotek og arkiv Nei til vikarbyrådirektivet Et enstemmig LO-sekretariatet ber regjeringen om å legge ned veto mot EUs vikarbyrådirektiv.  LO kan ikke anbefale Stortinget å implementere vikarbyrådirektivet, sa LO-leder Roar Flåthen på en pressekonferanse etter sekretariatsmøtet 30. januar. Flytter makt Over hele landet demonstrerte LO-medlemmer mot vikarbyrådirektivet 18. januar. Samtidig gjennomførte mange foreninger en politisk streik.  Direktivet vil bidra til å rive ned det organiserte arbeidslivet og flytte makt fra et partssamarbeid til arbeidsgivere alene. Hvis vikarbyrådirektivet blir en del av den norske lovgivningen, vil det true arbeidsmiljøloven og tariffbestemmelsene om begrensninger av innleie fra vikarbyråene, sa Stein Guldbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse da han demonstrerte i Oslo.  Det hjelper ikke at tilhengerne av direktivet mener det vil gi ryddigere forhold i en bransje som har vært preget av mye uryddig- DIREKTIVTRUSSEL:  Vi vil at arbeidsbetingelsene skal være styrt av et sentralt avtaleverk, sa Stein Guldbrandsen da han deltok i demonstrasjonen mot EUs vikarbyrådirektiv. het. Vi kjemper for et arbeidsliv der hele og faste stillinger skal være normen, og der arbeidsbetingelser skal være styrt av et sentralt avtaleverk, påpeker Guldbrandsen. Pensjon under press  Dersom det blir fritt fram for å leie inn vikarer i offentlig sektor, kan dette blant annet brukes til å undergrave pensjonsordningene, siden vikarer vil få byråenes pensjonsordninger, og ikke ordningene som er forhandlet fram for fast ansatte, sier Stein Guldbrandsen. Regjeringen snur neppe Aps stortingsgruppe har allerede vedtatt et ja til vikarbyrådirektivet, mens regjeringspartnerne SV og Sp er imot. Også årsmøtet i Stavanger Ap er blant dem som ber regjeringen om å bruke reservasjonsretten. Tekst og foto: PER FLAKSTAD og FRIFAGBEVEGELSE.NO FØLG TARIFFOPPGJØRET frifagbevegelse.no/tariff/Tariff_2012/ FFagbladet 2/2012 > 5 Foto: Ola Tømmerås fbaargang2012 fbseksjonSAM