Tema: heltid Fram til 1987 hadde de fleste innenfor pleie- og omsorgssektoren full jobb eller store stillingsbrøker. Da var normen arbeid hver annen helg. Da normen skiftet til arbeid hver tredje helg, oppstod huller i turnusen. Disse ble fylt opp med små helgestillinger. Nå er utfordringen å sikre at alle ansatte får muligheten til hel stilling. På disse temasidene viser vi at det fins mange veier for å nå målet. Fullt og fast DRAMMEN: De har utviklet sin egen turnus for å få flere store stillinger. Prisen for arbeidsgiver er økt grunnbemanning. De ansatte betaler med flere helger på jobb. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK SUNDT – Sønnen min er glad for at jeg har så mye fri. Han syns han får så mye godt til middag nå, smiler Usha devi Singh, sykepleier i 100 prosent stilling ved Strømsø bo- og servicesenter i Drammen. To pluss to pluss tre Drammen kommune prøver ut flere arbeidstidsordninger for å tilfredsstille ulike ansatte i alle livsfaser. Den nye turnusen på Strømsø bo- og servicesenter er ett av tre prosjekter. På en av avdelingene arbeider de etter en fire ukers turnus med hovedsakelig to dager på jobb og to dager fri. Det innebærer at alle arbeider annenhver helg, og er på jobb både fredag, lørdag og søndag. Til gjengjeld har de fri fra torsdag ettermiddag til mandag morgen de andre helgene. Helgefrekvensen har ikke vært noe stort tema for Usha devi Singh og familien hennes. – Som inder føler jeg ikke at helgene er så spesielle. Det er kanskje viktigere for de norske, sier hun. Men heller ikke Torunn Larsen, opprinnelig fra Sogn, syns det er noen ulempe å arbeide fast to helger i måneden. – Jeg har gått fire år i vikariater og ofte jobbet to helger etter hverandre, forteller pleiemedhjelperen. Hun blir ferdig utdannet helsefagarbeider i mai og er strålende for- nøyd med at hun allerede nå har fått 80 prosent fast stilling ved Strømsø. Larsen har ei jente på seks år som hun gjerne vil hjelpe med lekser og kjøre på trening i ukedagene. – Jeg har hatt mye dårlig samvittighet fordi jeg har arbeidet mye når jeg egentlig syns jeg skulle være sammen med henne. Nå får jeg mye fri på ukedagene, pluss at jeg har langfri to helger i måneden. Større stillinger Når Målfrid Langlie, tillitsvalgt på Strømsø bo- og servicesenter, presenterer heltidsprosjektet, er hun opptatt av at de endelig har fått bukt med småstillingene. – Vi hadde fem–seks rene helgestillinger. Nå har vi ingen, forteller hun. – Skal vi rekruttere ungdom til dette faget, kan vi ikke tilby 13 prosent stillinger, slår hun fast. Maria Ahmadi er 20 år og ferdig utdannet helsefagarbeider. Hun er blant ungdommene som før hadde en helgestilling, og som nå har fått stor stilling takket være prosjektet. – Jeg arbeider 80 prosent og syns det er akkurat passe, sier hun. Den store utfordringen Tillitsvalgt Målfrid Langlie og institusjonsleder Kari Johanne Tønnesen legger ikke skjul på at det ligger en utfordring i det de kaller stjernetid eller stjernetimer. Alle som går i den nye turnusen, får betalt for flere timer enn dem som ligger i turnusen. De som arbeider full tid, er på jobb omtrent to vakter for lite per måned. Disse timene – kalt stjernetid – må de arbeide inn på et eller annet tidspunkt. For eksempel brukes stjernetida når ansatte kommer på personalmøtene når de egentlig har fri. Den kan brukes til å steppe 8 > Fagbladet 2/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM