NYTTIG KOS: Med økt grunnbemanning får Maria Ahmadi og kollegene tid til å gjøre hyggelige og nyttige ting sammen med pasientene. Erna Kollen er en av dem som får sjansen til å holde ved like gamle ferdigheter. Suksess med flere helger på jobb På Strømsø bo- og servicesenter oppsummerer de sine erfaringer slik: • Kartlegg ønskene blant de ansatte og lag en oversikt over stillinger. • Bestem hvor mange stillinger i ulike størrelser dere vil ha. • Tett samarbeid mellom leder, tillitsvalgt og ansatte. • Snu hver stein. Se om noen stillinger kan slås sammen – her eller på en annen avdeling eller virksomhet. • Grundig informasjon. Ved omstilling kan det knapt bli for mye informasjon. • Lytt åpent til alle innspill fra de ansatte. inn når kollegaer er syke, eller ved ferieavvikling. Stjernetida kan også brukes til skolering, og de har allerede hatt to fagdager ved senteret siden oktober. – Ved store arrangementer, spesielle anledninger og i høytider trenger vi flere folk. Mange ansatte stilte opp frivillig da vi for 15. gang arrangerte en svært vellykket julefest. Neste jul er kanskje dette noe som stjernetida også kan brukes til, sier Tønnesen. > Fagbladet 2/2012 > 9 fbaargang2012 fbseksjonSAM