Ubrukte muligheter Det trengs 4500 nye helsefagarbeidere hvert år, men det er bare 1000 som fullfører utdanningen. Nina Amble, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, tror ungdom finner yrket lite attraktivt først og fremst på grunn av små sjanser til heltidsstillinger. Hun mener også vi sløser med den kompetansen som allerede fins. Amble påpeker at bare 25 prosent av nyutdannede helsefagarbeidere får full stilling, mens hele 60 prosent får en ukentlig arbeidstid på mindre enn 20 timer. – Fokus på kombinasjonen turnus uten små stillinger og mer attraktivt helgearbeid er antakelig veien vi må gå, mener Amble. Helsedirektoratets tall for 2009 viser at 490.000 sysselsatte i helsesektoren utfører nesten 245.000 årsverk. Disse tallene viser at vi også sløser med administrative ressurser NINA AMBLE, SENIORFORSKER – Disse tallene viser at vi også sløser med administrative ressurser. Nina Amble er overbevist om at når to ansatte utfører ett årsverk, innebærer det mye ekstra administrasjon. – Ulempetillegg blir sentralt tarifftema På tariffkonferansene i Fagforbundet pekte 17 av 19 fylker ut høyere ulempetillegg som det viktigste kravet. Tekst: PER FLAKSTAD – Det er all grunn til å tro at nettopp ulempetillegg blir et sentralt tema i vårens lønnsforhandlinger, sier Ann-Mari Wold, leder av forbundets forhandlingsenhet. Også retten til heltid har vært mye debattert og høyt prioritert på de fleste tariffkonferansene, hvor «grasrota» i forbundet sier sitt i forkant av tariffoppgjørene. Grunnturnus Ann-Mari Wold registrerer at mener også at medlemmene må ha en forutsigbarhet i turnusen sin. Det vil si at det må ligge en grunnstruktur i bunnen, og så kan de ansatte ha en fleksibilitet i forhold til å fordele vakter, sier Ann-Mari Wold. – Dette arbeidet må foregå lokalt, og det er svært viktig å involvere de ansatte på de enkelte arbeidsplassene i prosessene, understreker hun. – Bruk våre hjelpemidler – Det fins mange ulike turnusmuligheter. Derfor har vi utarbeidet hjelpemidler til dem som trenger det, blant annet heftet «Fleksible arbeidstidsordninger – forhold Ann-Mari Wold, leder av forbundets forhandlingsenhet. Sunndal: Bare heltid på ny avdeling • 30 ansatte fikk 100 prosent stilling da kommunen åpnet ny demensavdeling i 2008. • De ansatte arbeider mellom 20 og 100 prosent på demensavdelingen. • Arbeidskraften som blir «til overs», lånes ut til hjemmetjenesten. Harstad: Annenhver helg • Omfatter 55 ansatte på Olavsgård sykehjem. Av disse arbeider 11 heltid. • De ansatte jobber tre dager og har tre dager fri. • Dette innebærer arbeid annen hver helg. Frihelgene er alltid tre dager. STØRSTE JULEGAVE: – Det er fantastisk at jeg allerede nå har fått en 80 prosent stilling, syns Torunn Larsen. Hun fikk tilbudet fra Strømsø i desember, nesten et halvt år før hun er ferdig helsefagarbeider. Her sammen med Randi Edvardsen (t.v.) og Tordis Kristiansen. mange lokale foreninger er involvert i turnusarbeid. – For oss er det viktig å holde seg innenfor rammen av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Vi knyttet til turnus og arbeidstid». Det kan man få ved å henvende seg til postavdelingen i Fagforbundet sentralt, og jeg oppfordrer folk til å bruke det, sier Ann-Mari Wold. > Fagbladet 2/2012 > 11 fbaargang2012 fbseksjonSAM