Full jobb før jeg fyller 60, var Arnhild Skoglunds mål. Noen måneder på overtid var målet nådd, og skoleassistenten har fått både eilønnåleveavogen pensjon å se fram til. Fagforbundet i Østre Toten har krevd og fått gjennomslag for ca. 45 medlemmer i fast eller utvidet stilling,ª skrev hovedtillitsvalgt Anita Ødegård i en e-post til Fagbladet i januar. Men bak den beskjedne e-posten lå det mer på lur. I 20 år har Anita utrettelig slått i bordet og sørget for at kommunen må ta konsekvensen av stadige brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser. Takket være Anitas innsats har rundt 300 totninger som jobber i pleie og omsorg, barnehager og skoler fått utvidet stillingsandel. Ni av ti er kvinner. Hårete mål Skoleassistenter landet rundt vet at hele faste stillinger nesten ikke er å oppdrive. Slik var det også i Østre Toten. ORDNER OPP På TOTEN: Anita Ødegård er hovedtillitsvalgt i Østre Toten. Hennes utrettelige innsats har gitt 300 totninger fast jobb og utvidet stillingsbrøk. På Arnhild Skoglunds arbeidsavtale sto det 50 prosent midlertidig stilling, og kontrakten måtte fornyes ved starten av hvert skoleår. Så satte Arnhild seg et hårete mål: Full jobb før hun fylte 60. Takket være grundig dokumentasjon og tungt påtrykk fra hovedtillitsvalgt Anita, kunne Arnhild innkassere seieren noen få måneder etter 60-årsdagen. Tilbake på jobb etter at hun fikk beskjeden, gikk Arnhild rett til tavla. " Jeg skrev 100 prosent med store bokstaver! Jeg ville vise for alle kollegene mine at det går an, sier hun fornøyd. Seier i alle saker Anita har fått 42 nye saker på bordet bare i løpet av årets første måned. Hun anslår at minst halvparten av dem er berettigede krav om fast eller utvidede stillinger der hun tror de ansatte vil vinne fram. " Jeg fremmer bare krav når jeg er sikker på at vi har retten på vår side, sier hun. I de fleste tilfeller løser saken seg raskt når Anita og den ansatte legger dokumentasjonen om hvor mye den enkelte har jobbet, på bordet. I to saker måtte de gå til søksmål før de ansatte fikk det de hadde krav på. Like ille andre steder Den iherdige tillitsvalgte mener det store antallet saker skyldes for lav grunnbemanning. Dermed blir mange arbeidsplasser til enhver tid avhengig av ekstrahjelp for å få det til å gå rundt Og Anita Ødegård tror ikke dette problemet er spesielt for Østre Toten. MIDLERTIDIG ANSETTELSE Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år, skal anses som fast ansatt. Arbeidsmiljøloven ß14-9 16 > Fagbladet 2/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM