Vi har advart mot at virvaret av selskaper og samarbeidsformer gir et totalt fravær av innsikt og kontroll.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ˇ€‹ Krever økt bemanning etter vold I januar ble tre sporveisansatte knivstukket under en billettkontroll. Nå krever tillitsvalgte bemanning på underjordiske stasjoner for å øke sikkerheten og bedre servicen. Side 28 ˇ€‹ Høytliggende brannmuseum Fra 1861 til 1902 hadde Oslo egne brannvakter stasjonert i domkirketårnet. I dag skal vaktrommet være verdens eldste og høyeste brannmuseum. Side 30 ˇ€‹ For få kremasjoner Det kan bli trangt om plassen på norske gravlunder når de store barnekullene i etterkrigsårene etter hvert blir gamle og dør, skriver fokusforfatter Trygve Natvig. Side 36 Vaktmestre frykter for framtida I Tromsø jobber vaktmestrene iherdig med å stoppe planene om å sentralisere vaktmestertjenesten i kommunen.  Dette er snikprivatisering, mener vaktmester og tillitsvalgt Frank Hansen. Side 32 Fagbladet 2/2012 > 27 Foto: Anita Arntzen fbaargang2012 fbseksjonSAM