Samferdsel og teknisk Ansatte rammes av korrupsjon Dagen før Ruter selv ble rammet av korrupsjonssiktelse, tildelte de det omstridte oppdraget for Oslo vest til Nobina. Kravet fra fagforeninger om å stanse anbudsrunden nådde ikke fram, med begrunnelsen at oppdraget allerede var tildelt. Nobina (tidligere Concordia) er et svensk selskap med virksomheter i alle nordiske land. De har mer enn 7000 ansatte og omsatte for 5,7 milliarder i 2009. I Norge var konsernets driftsinntekter på 668 millioner kroner i fjor. Kontraktsverdien på busskjøringen i Oslo vest er på 209 millioner kroner per år. Unibuss har i dag kjøringen på Oslo vest, men ble utestengt fra anbudsrunden på grunn av korrupsjonssiktelser mot tidligere ansatte i ledelsen. Opptil 200 Unibuss-ansatte blir berørt av at de mister oppdraget. Dobbeltspor ga flere reisende Nye tall viser en betydelig oppgang i antall ukentlige passasjerer på Jærbanen. I september steg antall reisende med elleve prosent, sammenliknet med høsten 2010. Siden banen fikk dobbeltspor i 2009 har antall reisende økt med totalt 30 prosent, ifølge NRK. Banen må ha en tilsvarende vekst også i årene som kommer hvis investeringen på 2,2 milliarder kroner i dobbeltspor skal svare seg.    PF FLERE FOLK: Anette Wildenvey Michelet og Tore Andreas Elton vil ha flere ansatte på de underjordiske stasjonene for å øke servicen og sikkerheten. Trenger flere ansatte for å øke sikkerheten Egne ansatte på tunnelstasjonene vil øke servicenivået til de reisende og den generelle sikkerheten. Dette er noe Ruter må bestille og betale for, mener Anette Wildenvey Michelet og Tore Andreas Elton i Oslo Sporveiers Arbeiderforening. – I tillegg til å overvåke det som skjer på stasjonen, skal de også kunne veilede de reisende med rutetider og rutevalg og andre praktiske opplysninger. Derfor er det viktig at de kjenner transportsystemet og stasjonene, sier de to tillitsvalgte. En sak for byrådet – I siste instans er dette også en sak som byrådet og bystyret burde ta tak i, mener Michelet og Elton. – Oslo kommune eier 60 prosent av Ruter, og har et uttalt mål om at Oslo skal være en by med et godt og attraktivt kollektivtilbud. Etter vår mening burde byrådet legge et press på Ruter om en større bevissthet rundt service og sikkerhet i kollektivtrafikken, sier de to tillitsvalgte. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Episoden der tre ansatte ble knivstukket under en billettkontroll og 22. julihendelsen har ført til økt bevissthet rundt service og sikkerhet. – Dersom Ruter ikke bestiller bedre service og sikkerhet, er det heller ikke mulig å levere det, sier Michelet som er klubbleder for de ansatte på t-banen og Elton som er verneombud for de ansatte på trikken. Ønsker kameraovervåking Elton er opptatt av at det blir kameraovervåkning på trikkene. – Dette vil ha en preventiv effektiv i forhold til vold, og på den måten øke den generelle trygghetsfølelsen. Selvsagt må dette kombineres med strenge regler for når et opptak skal kunne brukes og hvem som skal ha tilgang til å se det, sier han. Egne faste ansatte Både Elton og Michelet understreker at det er viktig med egne faste ansatte på de underjordiske stasjonene. 28 > Fagbladet 2/2012 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonSAM