OPPRØRT: Gyllenborg skole har vært vaktmester Frank Hansens arbeidsplass i 11 år. Alle kjenner vaktmesteren. Han og kollegene frykter for framtida når Tromsø skal sentralisere tjenesten. fbaargang2012 fbseksjonSAM