Kremasjonsprosenten i Norge som helhet er lav (35 prosent) i forhold til Danmark og Sverige (75 prosent). Variasjonene er imidlertid store rundt i landet, og det er grunn til å tro at både kulturelle, religiøse og praktiske forhold spiller inn. Like utenfor Oslo opplever lokale begravelsesbyråer store forskjeller blant folk. Mange mener at kremasjon er rensligere; de vil ikke at pårørende skal ligge og råtne i jorda, mens andre motsetter seg kremasjon fordi de ikke vil at avdøde skal brennes. Det å ha krematorium i egen kommune og lang tradisjon for at kremasjon er like naturlig som kistebegravelse, bidrar trolig til at Bærum, Bergen, Drammen og Oslo har kremasjonsprosent på høyde med Sverige og Danmark. Det er bare 25 krematorier i Norge, og de aller fleste ligger på Østlandet. Flere fylker har ikke krematorium i drift i det hele tatt. Det er etter forslag fra krematorieansatte at Fagforbundet vil arbeide for at kremasjon blir et tilgjengelig og likeverdig tilbud i alle deler av landet, og at holdningene til kremasjon endres slik at det blir et naturlig alternativ. I det nye krematoriet på Alfaset i Oslo er det lagt til rette for at pårørende kan være med der selve brenningen skjer. Det er ikke lenger noen dyster hemmelighet hva som skjer med brenning og etterarbeid. Beinrester knuses, implantater tas vekk og en fin aske samles i en urne. Flere og flere krematorier arran- gerer åpen dag. Det er grunn til å tro at dette vil endre arbeidsforholdene for dem som jobber der, og bidra til en mer åpen og aksepterende holdning i forhold til det arbeidet de gjør. Da er vi tilbake der vi startet, med konfirmanter som får se hva som skjer når et lik brennes og blir til aske. De møter ansatte som gjør en viktig jobb i samfunnet, og de får en opplevelse som kanskje gir et nytt perspektiv på livet og på døden. Flere bør ta en tur på krematoriet når sjansen byr seg. Og kanskje det er på tide å vurdere om du kan tenke deg å bli til aske når du dør? Fagbladet 2/2012 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonSAM