Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no Jubileumsfest Medlem nr. 2000: Margrethe Tomter, omkranset av Britt Helen Kværnerud fra SHS og Jan Erik Lillesolberg Fagforbundet Gjøvik. 2000 medlemmer i Gjøvik Fagforbundet Gjøvik markerte at de har passert 2000 medlemmer på juleavslutningen for styrer og utvalg. Medlem nummer 2000 er sykepleier Margrethe Tomter fra Snertingdal. Hun fikk gaver og blomster fra Fagforbundet Gjøvik og fra Seksjon helse og sosial (SHS) i Fagforbundet Oppland.    Tekst: Jan Erik Lillesolberg Merkedryss i sør På årsmøtet til Fagforbundet avd. 078 Risør, Gjerstad og Vegårshei ble det delt ut gullmerke, sølvnåler og LOs 40-årsnåler med diplomer og blomster til medlemmer og tillitsvalgte som takk for mange års innsats. Bildet over 40-årsjubilantene er sittende fra venstre: Anne Røed og Anne Torunn Kristiansen. Bak f.v. Else Lillestø og Sigrun Johnsen. Ved siden av står 25-årsjubilantene Marit Jacobsen, Bjørg Skåli og Willy Dahl. Tekst: Kjell Skarheim Venke Anny Nes (t.v.) fikk gullmerke for 20 år som tillitsvalgt fra Siri Øymoen, fylkesleder i Seksjon samferdsel og teknisk. i Oslo Fagforbundet Gamle Oslo hadde før jul et arrangement for våre medlemmer som har vært 40 år i LO, og for de av våre medlemmer som har 25 års medlemskap i Fagforbundet. Det ble servert julelunsj, kaffe og kake, og vi overrakte nåler og diplomer til jubilantene. De som ikke hadde anledning til å møte på arrangementet, har fått nål, diplom og almanakk tilsendt i posten. Tekst: Trude Bruvoll Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Bak f.v.: Keleta Fasil, Aud Ingebretsen, Tore Einar Nomeland, Kristin Herring, Evy Kårby, Ingunn Aasbak og Anne Lise Koldre. Foran f.v.: Astrid Linea Schulse, Solveig Brennan, Berit Gulbrandsen, Anlaug Jonassen, Aud Tøfte, samt leder av Fagforbundet Gamle Oslo Trude Bruvoll. Julebord for jubilanter Fagforbundet Bodø arrangerte julebord for sine pensjonister og mottakere av forbundets sølvnål for 25 års medlemskap og LOs gullnål for 40 års medlemskap. Det var til sammen 52 medlemmer som skulle ha Fagforbundets sølvnål, og åtte som skulle ha LOs gullnål, men mange hadde dessverre ikke mulighet til å delta. Tekst: Ann-Kristin Moldjord 40-årsjubilanter: Bjørn Hagen, Kitty Hansen, Leif Arne Hansen, Dina Johansen, Asbjørn Nordli, Hartvik Pedersen og Fagforbundet Bodø avd. 131s leder Ann-Kristin Moldjord. 25-årsjubilanter: Aina Aasgård, Irene Evjen, Sturla Hagen, Hanna Hansen, Dorthea Johansen, Oddny Johansen, Bente Justad, Unni Kristoffersen, Heleen Langfjord, Unn Kvikstad Moen, Inger-Hanna Myrvoll, Berit Pedersen, Marit Pedersen, Peggy Sandvoll, Oddny Schjeldrup, Anny Veimoen og leder i Fagforbundet Bodø avd. 131, Ann-Kristin Moldjord. Fagbladet 2/2012 > 55 Foto: Ove Buvarp fbaargang2012 fbseksjonSAM