Kryssord TilFor    stand    gang    For- Enda Opp-    stand dage Månefase Ensidig Rik    Manns navn © 362 12-2011 Hevde Bolig Laste Tall Moderne Redskap gersk Svovel Rute Dreie Krigs-    Pigg skip Konklusjon Hodeplagg Tel Emne Skrape Sykdom Ikke Minne Land Enkel Lakke RusInstru-    Vekt    gift ment    fork.    Lydløs Om- Hus I tu Kreditor Uprøvd Gutte navn Hermod Kri- Komfyr Utslått Pirrende Fortsette Databeh. Bort Hast Påføre Ruske Hest T eppe Oljeselsk. Patte-    Fugl dyr Uhemmet Belte Bukk Blott Spill Uttalte Svær Artikkel Rakk Mild Hån Rekke Sone Donerte Emballasje Løsningen på kryssord nr. 2 må være hos oss innen 10. mars! Merk konvolutten med «kryssord nr. 2» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET? VINNERE av kryssord nr. 11 B    V    P    S REAL STRIPE HANDELS EDRU NETISKSE NI SE T SI NNE BTVALIDGI LIKEDAN NEVNE FUTTERAL DO DØNN I LOVLIG D NEKET NY YRFBEKKENLGA K GI LDI T RE AKS R KU SEATTLE ENGLAND DETTE UTE MM    ARA LEE A    MAUD DASK I MED JULESTRIA KU UGLAD NOTERE O SLEM Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Anne-MarieNilsen 9143 Skibotn Klara Oksvold 7165Oksvoll Martin Boday 3530 Røyse 56 > Fagbladet 2/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM