Det er du som jobber i det kommunale barnevernet som vet best hva som er rett bemanning.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ˇ€‹ Gjør hverandre gode Godt voksne studenter med lang yrkeserfaring får større selvinnsikt og lærer mye av hverandre på Veiledningsfaget ved Fagskolen i Oslo. Arbeidsgiverne får enda dyktigere medarbeidere. Side 30 ˇ€‹ Populære helsesøstre Videregående skoler i Akershus satser på skolehelsetjenesten for å hindre frafall. Elevene er svært fornøyd med tilbudet, de føler det betryggende, bruker det i stor grad og har stor tillit til helsesøster. Side 38 ˇ€‹ God leiing løner seg Det løner seg for ein leiar å ta godt vare på dei tilsette. Trivsel på jobben gjev tryggleik og godt humør, og tryggleik og latter gjev god helse. Fråværet minskar, og effektiviteten aukar, skriv fokusforfattar Astrid Styve. Side 40 Høyt og lavt i full fart Ungene på Fosen har både en trollskog og en jungelskog som er perfekt for fysisk utfoldelse. Det er helt i tråd med intensjonen i samhandlingsreformen hvor forebyggende folkehelse er svært viktig. Side 32 Fagbladet 3/2012 > 27 Foto: Thor Nielsen fbaargang2012 fbseksjonHEL