Helse og sosial Tverrfaglige demensteam Over halvparten av norske kommuner har nå et demensteam. En undersøkelse fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse viser at disse kommunene fanger opp pasienter med demens tidligere, pluss at de er raskere med utredning og aktivitetstilbud. – Det er gledelig at flere leger nå deltar i demensteamene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en kommentar til undersøkelsen som viser at et demensteam vanligvis består av lege, sykepleier og hjelpepleier. KES HÅRREISENDE: – Vi føler oss urettferdig behandlet, men har endret på alt Arbeidstilsynet ba oss endre på, sier Gunnar Holter og Jon Sanvold. Barnevernsfirma slår tilbake Ditt tiltak AS har leid inn konsulenter i stedet for å ansette folk. Nå retter de seg etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Fagforbundet kritiserer selskapet og Oslo kommune som har leid tjenester fra firmaet. Etter et tilsyn i fjor påla Arbeidstilsynet barnevernsfirmaet Ditt tiltak AS å rette opp 11 forhold i bedriften. Mest omfattende var kravet om å ansette en rekke av de innleide konsulentene. Pro forma-konsulenter Ditt tiltak A/S driver blant annet 16 frivillige, skreddersydde barnevernstiltak for ungdommer med store atferdsvansker i Oslo kommune. 35 konsulenter, inkludert barnevernspedagoger, miljøterapeuter og miljøarbeidere, er knyttet til bedriften. Omfattes av loven Arbeidstilsynet ber bedriften ansette konsulentene. – Tilknytningsforholdet likner ordinært arbeidstakerforhold. Da bør disse ansettes, slik at de kan beskyttes av vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven, sier Morten Kjerstad Larsen, avdelingsleder i Arbeidstilsynet. – Jeg har vært sikker på at det å knytte til seg konsulenter er lov, siden bransjen har praktisert dette i flere år, sier daglig leder Gunnar Holter. Ditt tiltak AS har likevel valgt å samarbeide med Arbeidstilsynet, og de vil ansette noen av dem som i dag er konsulenter. Pulveriserer arbeidslivet Nestleder Mette Nord i Fagforbundet, er derimot kritisk til den måten Ditt tiltak A/S har organisert sin virksomhet. – Permanent bemanning med midlertidig arbeidskraft underminerer både arbeidsmiljøloven og tariffavtalene. Alle ender opp som sin egen lykkes smed, sier hun. Nord syns måten Ditt tiltak AS har utnyttet systemet på, er graverende. – Ille er det også at Oslo kommune har gitt firmaet oppdrag selv om firmaet bryter arbeidsmiljøloven, mener Mette Nord. Tekst og foto: VEGARD VELLE Fulle brukere sjikanerer hjemmehjelperne Halvparten av danske pleiere i hjemmebaserte tjenester og sykehjem har kontakt med brukere som drikker mer enn Sundhedstyrelsens anbefalte grense på 14 alkoholenheter i uka for kvinner og 21 for menn. I enkelte tilfeller er alkoholinntaket langt høyere, og fire av ti pleiere har opplevd situasjoner de syns er ubehagelig. Det kan være brukere som ikke vil ha på seg rent tøy selv om det er avføring og urin i det. Mange har også opplevd seksuelle tilnærmelser fra alkoholiserte brukere. Det er Fagforbundets søsterorganisasjon FOA som står bak undersøkelsen hvor over 800 hjemmehjelpere er intervjuet. Eksperter og fagforbund i Danmark oppfordrer dem som opplever ubehag ved hjemmebesøk til å bryte tabugrenser og si ifra.    KES 28 > Fagbladet 3/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL