KOMPETENTE: Kunnskapen vi får på Fagskolen kommer både arbeidsgiver og tjenestemottakerne til gode, mener Liv Siri G. Iversen, Torhild Berg, Torun Moen og Ragnhild Johansen. De fire deltakerne er inne i andre studieår, og tar avsluttende eksamen til våren. – Vi var oppe til eksamen etter første året også, og det greide vi bra alle sammen, forteller kvinnene. – Jeg har utrolig gode studiekamerater. Vi utveksler erfaringer og lærer av hverandre. Faglærer Kirsti Nordhaug er også flink til å dele sine erfaringer med oss, forteller Torun Moen. Kjekt med datakunnskap Det er nødvendig å ha noe grunnleggende datakunnskap for å begynne på faget. Skolen tilbyr tre dager frivillig dataundervisning før studiestart. – Det kan anbefales på det sterkeste, sier Torun. – Vi leverer alle oppgaver på Fronter. Og jeg har greid det med hjelp av dere, sier hun til medstudentene sine. – ARBEIDSGIVERNE MÅ SE VERDIEN I FAGSKOLENE – Legg til rette for økt fagkompetanse, oppfordrer Helge Sporsheim i Fagforbundet i Oslo. – Arbeidsgivere som nekter ansatte studiepermisjon, må tenke nytt. Helge Sporsheim ivrer for å gi flere mulighet til videreutdanning. Fagskoletilbudet er for lite kjent, også blant forbundets egne medlemmer, mener han. Forskjellsbehandling – Mange tror at tilbudene bare er for tekniske fag og helsefag, men Fagskolen i Oslo har fag som er like aktuelle for barne- og ungdomsarbeidere, helsesekretærer og tannhelsesekretærer. De to fagene Veiledning og Helseadministrasjon er midt i blinken og er svært aktuelle i forbindelse med samhandlingsreformen, understreker han. Lite midler til vikarer og vansker med å få turnusene til å gå opp, kan være utfordrende for arbeidsgivere, men Sporsheim er opprørt over forskjellsbehandling blant ansatte som tar utdanning. – Noen får permisjon med lønn, mens andre må bruke av egne fridager. Kartlegg kompetansen Sporsheim etterlyser kompetansekartlegging, samarbeid og fleksibilitet slik at ansatte på alle nivåer får kompetanseheving. – De som tar videreutdanning, må få kompetansetillegg slik det er nedfelt i tariffavtalen. Arbeidsgiver får jo nytte av den økte kompetansen, mener Sporsheim. – Fagskolepoeng og høgskolepoeng er motiverende for å holde seg faglig à jour. Helsepersonell er pliktig til å holde seg faglig oppdatert etter helsepersonellloven, poengterer Sporsheim. Han oppfordrer fagforeningene om å gjøre fagskoletilbudet kjent. – Tillitsvalgte må bidra til at medlemmene får tilrettelagt arbeidssituasjonen. De plasstillitsvalgte skal være talspersoner for medlemmer som vil ta fagutdanning. Og ikke minst fortelle om Fagforbundets stipendordning sier Helge Sporsheim. KVALITET: Fagskoleutdanning er midt i blinken for våre medlemmer, sier Helge Sporsheim i Fagforbundet Oslo. Fagbladet 3/2012 > 31 fbaargang2012 fbseksjonHEL