TUNGT NOK: Christian Wangsmo har kvittet seg med både fett og smerter siden han begynte å trene. SIRKELTRENING: De var mer enn overvektige og utrente for fem år siden. Nå møtes de en gang i uka. DEN NYE FOLKEHELSELOVEN Ny folkehelselov fra 1. januar i år. Før lå ansvaret for forebyggende folkehelsearbeid hos helseavdelinga i kommunen. Nå har rådmannen ansvaret, og folkehelsearbeidet skal gjennomsyre alle kommunale planer. Karin Størseth. Nå ønsker hun å markedsføre tilbudet som åpent for alle ungdommer som liker bevegelse. Fosnafolket i bevegelse Bevegelse og vektkontroll forebygger en rekke sjukdommer. På Fosen forsøker de å inspirere alle: zumba for de unge og spreke, line dance for dem som ikke er fullt så kjappe. En egen gruppe for overvektige trener ukentlig på Helsehuset. Det var Karin Størseth som startet gruppa for fem år siden. Over 30 kvinner og menn som ikke hadde rørt seg nevneverdig på ei stund, ble med. – De fikk krampe, og du skulle hørt og kjent vinden da vi løfta buken fra golvet. Det ble mye fising og fliring, minnes hun. Nå er gruppa selvdreven og treninga en helt annen. De ti–tolv damene som fremdeles henger med, løper i full fart opp og ned alle trappene på Helsehuset. – Det er ikke lenger noen frøken-gym. En av deltakerne gikk ned fem kilo. Da hun var nede i 120 kilo, kunne hun gå tilbake til jobben. Da var hun fornøyd, smiler Karin Størseth. Reformen krever kompetanse Mens folkehelsekoordinatoren sammen med fagfolk i alle Fosen-kommunene motiverer og organiserer for langsiktig forebygging, arbeider andre for innbyggere som OPPLÆRING: Helsearbeiderne på Fosen møtes jevnlig på videokonferanser til faglig oppdatering. I dag underviser diabetessykepleier Sissel Hyllmark (t.h.) i injeksjonsteknikk. allerede er rammet av diagnoser som kommunene gjennom samhandlingsreformen fra nyttår fikk et større ansvar for. En gang i måneden møtes helsearbeidere fra kommunehelsetjenesten i de seks samarbeidskommunene i et virtuelt møterom for å lære. Fjernundervisningen er en del av den telemedisinske satsinga Nettopp Fosen. Det virtuelle møterommet brukes for møter, konferanser og undervisning, men også for rådgivning når noen i kommunen trenger kontakt med legevakt eller spesialist. 34 > Fagbladet 3/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL