Akershus satser på helsesøstrene Skolehelsetjenesten kan være med på å forebygge at unge faller ut av skolen. Likevel er tilbudet mange steder nærmest fraværende. I Akershus går de mot strømmen og satser for fullt. Tekst: ELISABETH ARNET Foto: WERNER JUVIK Helsesøstrene Kari Rogstad, Hilde    lærerne kontakt, andre ganger tar de kontakt    fylket å styrke den. Fylkespolitikerne la 40 sjøl, sier Rogstad. – Elevene er veldig flinke til å ta vare på hverandre. Noen ganger kommer de for å snakke om en venn de er bekymret for, eller de får med seg vedkommende til samtale, sier Tønnesen. Fylket tar ansvar Skolehelsetjenesten er i utgangspunktet kommunenes ansvar. Men i Akershus ønsket Tønnesen og Heike Tutturen ved Ås videregående skole syns de har verdens mest spennende jobb. De har tid til å følge opp enkeltelever over lengre tid og til å jobbe tverrfaglig med andre ansatte på skolen. – Å hindre at elever dropper ut av skolen, er et av våre mål. Det er viktig å komme på banen tidlig; utfordringen er å fange opp dem som er i faresonen. Noen ganger tar millioner kroner på bordet over fire år mot at kommunene ikke skar ned sine allerede eksisterende tilbud. Satsingen, som skulle være en merinnsats, startet i 2008 og skulle vare fram til sommeren, men tiltaket fortsetter med friske midler fra fylket. På Ås videregående har satsingen ført til at de gikk fra et tilbud på tre timer to ganger i uka, til nå å ha 140 prosent helsesøsterstil- 38 > Fagbladet 3/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL