Fotorepor tasjen Foto og tekst: Jacqueline Hellmann Jacqueline Hellmanns og Cizzis fotoprosjekt «från andre sidan längtan» var utstilt på museet Fotografiska i Stockholm sommeren 2010. Om prosjektet sier Hellmann: I desember 2008 begynte jeg å fotografere med en forventning om å kunne redde Cizzi. Jeg tenkte at jeg skulle hjelpe henne og alle andre som lider. Men alle mine brev og samtaler om hvor bra livet kan være, gjorde ikke utslag. Jeg kunne ikke hjelpe henne. Det eneste jeg fikk var bilder. Slik begynte denne fortellingen om Cizzi. Når jeg fotograferer Cizzi, kan jeg se noe som jeg ikke ser i virkeligheten. Ofte snur jeg meg bort og ser ikke i søkeren når jeg tar bildet. De fotoene blir sterkest. Jeg forstår at jeg trenger kameraet for å se henne på ordentlig. Hennes indre. Og sånn er det kanskje ganske ofte. fbaargang2012 fbseksjonHEL