Kilder: Wikipedia, WHO og Den norske Afghanistankomiteen. Kazakstan Uzbekistan AFGHANISTAN • Cirka 29 millioner innbyggere. • Analfabetisme på cirka 70 prosent. • Færre enn hver femte fødsel gjennom- føres med kyndig hjelp. • Per 100.000 fødsler dør 1800 kvinner i barsel (WHO, 2008). • 80 prosent av kvinner som dør i barsel kunne vært reddet med kvalifisert hjelp. • Spedbarnsdødeligheten i Afghanistan er en av de høyeste i verden med cirka 257 døde pr. 1000 levendefødte. • Halvparten av alle barn under fem år lider av mangelsykdommer. • Hvert femte barn dør før de fyller fem år. • FNs tusenårsmål nummer fire har som Turkmenistan IRAN OMAN og barnedødeligheten synkende, men sikre tall og statistikker mangler. – Også Taliban får barn – Hva er de største problemene du har opplevd i arbeidet ditt? – Den manglende sikkerheten er det verste. Mange ganger er det vanskelig å komme fram til sykehus, og kvinner dør i mange tilfeller på veien dit for å føde. Mangel på grunnleggende kunnskap om helse er også et stort problem. Mange kommer altfor sent til lege med helseproblemer som kunne vært behandlet på et tidlig stadium i svangerskapet. Utdanning, og særlig utdanning av jenter, er noe av det vi har størst behov for i dag. – Er Taliban en trussel for jordmødres arbeid? – Jordmødre møtes med stor respekt, og vi har stor støtte i Afghanistan for våre internasjonale prosjekter. Også Taliban trenger jordmødre. Også de får barn, sier Feroza Mushtari og ler. Lav fødselsvekt – Denne er fullbåren, konstaterer jordmoren når vi kommer til den runde Barneplassen nedenfor broen, med skulpturen «Fosteret» i naturlig størrelse på en sokkel i midten. Skulpturen representerer begynnelsen på den historien Vigeland med sin skulpturpark forteller om livets syklus, ifølge informasjonen fra Vigelandsmuseet. – Barna som fødes i Afghanistan er sjelden så store. I Afghanistan er normal fødselsvekt 2,5– 3 kilo, sier Mushtari tankefullt, mens hendene rører ved ansiktet til bronsefiguren. Livet hennes er fullt av barn, både på jobb og privat i samvær med familien, forteller hun. – Jeg elsker babyer! Da jeg studerte for å bli jordmor, ble jeg irettesatt av min overordnede som fant meg i spedbarnsavdelingen på slutten av dagen og ikke på kirurgen hvor hun hadde bedt meg være. Jeg måtte bare innom og hilse på de nyfødte hver dag, smiler Feroza Mushtari. Kirgisistan Tadsjikistan AFGHANISTAN PAKISTAN INDIA mål å redusere spedbarnsdødeligheten og barnedødeligheten for barn under fem år med to tredeler fra 1990 til 2015. SAUDI ARABIA A RESPEKT: Afghanske jordmødre er høyt respektert, også av Taliban. T 52 > Fagbladet 3/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL