L R ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 50 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 Tilbakeblikk Tekst: ARNSTEIN HØLMEBAKK Wiggen, «Lenin» og «Trotskij» Selv om funksjonærene ble stående utenfor da kommunearbeiderne stiftet eget forbund, manglet det ikke på framsynte aktivister blant «hvitsnipper» som ønsket å gjøre felles sak med arbeiderne. 241 393 Pionerer blant sporveisbetjeningen i de store byene gikk i spissen for å samle alle offentlig ansatte i én felles fagbevegelse. I en rekke etater, kommunale «vesener», verk og virke, brøt det fram en livlig organisasjonsbygging blant funksjonærer og tjenestemenn tidlig på 1900-tallet. I Kristiania var de fremste entreprenørene Andreas Bøe og Tygo Opsand, som begge hadde bakgrunn som fattigforstandere. Både Opsand og Bøe var politisk aktive i Bestillingsmændenes Socialdemokratiske forening. I ledelsen der satt også Adolf Indrebø, som senere skulle bli Oslos ordfører og finansminister i Nygaardsvolds regjering. I denne sammenheng trekkes de fram fordi de i januar 1917 var med å stifte Kristiania Kommunale Tjenestemænds Landsforbund. Betegnelsen forbund indikerte at de hadde et videre siktemål enn bare en hovedstadsforening. I Trondheim er det framfor noen Johan M. Wiggen som var foregangsmannen. Han var bestyrer ved arbeidskontoret i byen, men også hans vei til funksjonærstatus hadde gått gjennom arbeiderbevegelsen. I Trondheim Arbeiderparti var han veteran og en av lederne, med plass både i bystyre og formannskap. Han var kjent for sine lederegenskaper, og en personlighet som PIONER: Johan M. Wiggen var en av de første som arbeidet for samling av alle kommuneansatte i ett forbund. forente kontant stil med en lyrisk åre. Den fikk utløp både i kampdikt og prologer ved de store anledninger. Det sies at bestyrer Wiggen på kort tid forvandlet arbeidskontoret i byen fra landets dårligste til et av de beste! Som en dyktig general fant han viktige allierte blant de mest kampvillige i brann- og politikorpsene i Trondheim, og i november 1918 ble Trondhjem Kommunale Tjenestemænds Forening stiftet. På den tida var både politifolk og lærere kommunale tjenestemenn. Ellers var det dyrtida og funksjonærenes lønnsmessige akterutseiling fra den framgangsrike kampen Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (AFL) førte, som var drivkraften for både trønderne og Kristiania-foreningen. Foruten gründernes politiske overbevisning og engasjement. Året etter sto dannelsen av Kommunale Tjenestemænds Landsforbund for tur, der våpendragerne Bøe og Opsand, tidligere kjent og beryktet som «bestillingsmennenes Lenin og Trotskij», ble de ledende sammen med bl.a. Adolf Indrebø. Da de drev igjennom at det nye forbundet ble innmeldt i AFL, hadde de imidlertid gjort opp regning uten vert. Dette var ikke grasrota blant funksjonærene moden for! Og opposisjonen som vokste fram førte til splittelse, særlig i Kristiania. Tygo Opsand, som stilte seg i spissen for et konkurrerende forbund utenfor Landsorganisasjonen, ble ekskludert både fra forbundet og Arbeiderpartiet. For KTL endte det imidlertid godt, da det temmelig ribbede funksjonærforbundet i 1923 fusjonerte med kommunearbeidernes forbund. Under navnet Norsk Kommuneforbund, skulle de offentlige tjenestemennene etter hvert vokse til en maktfaktor i LO. Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS Fagbladet 3/2012 > 61 Arkivfoto E T K E M J I M Ø fbaargang2012 fbseksjonHEL