Siden sist Produktive nordmenn I Europa er det bare nederlendere og tyskere som jobber færre timer i året enn nordmenn, viser en oversikt fra OECD. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling nylig la fram tall over produktiviteten i de europeiske arbeidsmarkedene. Grekerne topper med 2017 arbeidstimer per person i året, mot nordmenns 1413 arbeidstimer. Til tross for at norske arbeidstakere arbeider tredje minst i Europa, så er de mest produktive, målt etter bruttonasjonalprodukt (BNP).    åR Tidlig arbeidspraksis på helsefaglinja Nå skal de som utdanner seg til helsefagarbeidere få arbeidspraksis fra første dag. Det gleder Raymond Turøy i Fagforbundets Seksjon helse og sosial. Regjeringen vil innføre en helt ny modell for i helse- og sosialfagutdanningen i videregående opplæring. I stedet for to år på skolebenken og to år med praksis, skal det prøves ut en modell der teori og praksis går om hverandre gjennom hele utdanningen  en vekslingsmodell.  Dette er en god måte å lære et praktisk fag. Dessuten blir det lettere for elevene når de får prøve ut i praksis den teorien de leser i skoletimene, sier Turøy.    PF VANN ER VIKTIG: Tillitsvalgte i Østfold er klare for Verdens vanndag. F.v. Sigmund Karlsen, Thor Hauge, Ann-Helen Porsmyr og Lisbeth Kristiansen. " Vann bør være en selvfølge Ledigheten går stadig nedover Arbeidsløsheten blant bosatte innvandrere i Norge gikk ned fra 7,1 prosent i november 2010 til 6,1 prosent et år senere. I resten av befolkningen var det også en nedgang i samme periode, fra 2,1 til 1,8 prosent.    PF Rent vann rett fra springen. Det er en selvfølge i Norge, men uvanlig i verden. 22. mars markeres Verdens vanndag. Visste du at det går med 1500 liter vann for å produsere en kilo hvete? 100 ganger mer enn det går med for hver eneste kilo kjøtt som produseres. Matvareproduksjon forbruker 70 prosent av verdens vannressurser, og 30 prosent av maten kaster vi. Matkastingen representerer en enorm sløsing med vann. Og nettopp det er tema for Verdens vanndag 2012, som skal handle om vann og matvaresikkerhet. Vann hele dagen Lokale fagforeninger i Fagforbundet setter vann på dagsordenen en rekke steder i landet, med forskjellige innfallsvinkler. Det handler om eierskap, rekruttering av ingeniører, matvaresikkerhet og helse. Fagforbundet Sortland arrangerer omvisning på vann- og avløpsanlegg for politikere, og de skal besøke barnehager og skoler. Fagforbundet Herøy oppsøker barnehager, og i Andøy arrangerer forbundet vannquiz på arbeidsplasser. Videre markeres dagen i Nord-Odal, Larvik og VERDENS VANNDAG " En internasjonal merkedag for å øke oppmerksomheten om hvor viktig rent drikkevann er. Arrangeres 22. mars hvert år. " Dagen ble først foreslått i 1992, i handlingsplanen Agenda 21 fra FNs konferanse for miljø og utvikling, arrangert i Rio de Janeiro samme år. " Det ble vedtatt at 22. mars skal være verdens vanndag på FNs generalsforsamling samme år. Klare for Den internasjonale vanndagen 22. mars Lardal. Fagforbundet Vest-Agder skal på arbeidsplassbesøk og ha stand på skoler. Fagforbundet Randaberg har også samferdsel og teknisk (SST) i Fredrikstad. " Vann burde vært en selvsagt rettighet for alle i hele verden, sier Ann-Helen Porsmyr, leder for SST Østfold. I Østfold har de valgt å markere dagen i Fredrikstad med arbeidsplassbesøk på vannverket og på Høgskolen i Østfold, som blant annet utdanner ingeniører sektoren trenger. I tillegg blir det et større arrangement i rådhuset. Tekst og foto: OLA TØMMERåS fått tilbakemeldinger fra fagforeninger som vil dele ut flasker på skoler og barnehager. I Selbu og Trondheim blir det også skolebesøk. For helse og trygghet " Tilgang på rent vann er uhyre viktig for folks helse. Det er en selvfølge i Norge, og det må vi ta vare på, sier Sigmund Karlsen, leder for Fagforbundets Seksjon 6 > Fagbladet 3/2012 fbaargang2012 fbseksjonKIR