Jeg har sagt det før, og sier det igjen: Kommune- og kulturplaner som sikrer politisk styring av kulturfeltet, må på plass.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ˇ€‹ Kulturell helse På Svalbard må du klare deg selv. Du må holde deg frisk, og du må ha en jobb. Et mangfoldig kulturtilbud bidrar til at folk skal holde seg friske. Side 32 ˇ€‹ Bevisstgjør databrukerne Hos Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) på Gjøvik handler det meste om hackere, sms-svindel og bevisstgjøring av norske databrukere. Side 34 ˇ€‹ God leiing løner seg Det løner seg for ein leiar å ta godt vare på dei tilsette. Trivsel på jobben gjev tryggleik og godt humør, og tryggleik og latter gjev god helse. Fråværet minskar, og effektiviteten aukar, skriv fokusforfattar Astrid Styve. Side 36 Matte for de minste I Tinnstua barnehage i Kristiansand bruker fire- og femåringene blant annet dataspill til å lære grunnleggende matematikk. Og de elsker det. Side 30 Fagbladet 3/2012 > 27 Foto: Sidsel Jørgensen fbaargang2012 fbseksjonKIR