Kirke, kultur og oppvekst VÆRHARD: Grete Bossart, assistent i Polarflokken barnehage, liker all slags vær og lar seg ikke skremme av litt storm i kastene. Når det er festival i Longyearbyen, får både barnehagene og skolen besøk av musikere og kunstnere. Noen ganger får de også bidra selv. Da Polarjazz ble arrangert i begynnelsen av februar, var barna i Polarflokken barnehage med på konsert på skolen og på lydopptak med Bjelleklang. Godt påkledd inne i leskuret venter de spent på å komme i gang med dagens program. De skal lage skulpturer av våte tøystykker som skal fryses og settes ut. Utenfor snør det vannrett, og meteorologene har spådd plussgrader. Derfor må Rogalands-kunstneren Olaf Storø, som bor halve året på Svalbard, SPENNINGEN STIGER: Olaf Storø trollbinder både barnehagebarn og voksne når han forteller om Gullhår og trollet som kanskje befinner seg under gulvet de sitter på. improvisere. Han samler ungene og de ansatte og forteller eventyret om Gullhår. Plutselig ser ungene for seg hvor stor hun er, hvor gammel hun er, og liggende på gulvet i leskuret har ungene plutselig fått øye på et troll. Lyd blir tatt opp, og Storø håper at skulpturplanene lar seg realisere til en av vårens andre festivaler. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Database for barnehager En felles nordisk database om barnehageforskning er utarbeidet i et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, det danske Evalueringsinstituttet og det svenske Skolverket. Databasen har fått navnet Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB ECEC). Den skal gjøre barnehageforskning mer tilgjengelig for dem som arbeider innenfor utdanning og i barnehagene.    IVR Strengere språkkrav Oslo Taxi har stilt språkkrav til sine sjåfører i flere år. Først nå innføres norsktest for ansatte i barnehagene. Mer enn 70 prosent av minoritetsspråklige barn må ha særskilt norskundervisning på skolen til tross for at de fleste av dem har gått i barnehage i Norge, skriver Aftenposten. Nå skal det derfor stilles krav om norskprøve 3 til dem som begynner å jobbe i barnehager i Oslo.    IVR Benjaminprisen til Kristiansand Karuss skole i Kristiansand har fått Benjaminprisen for sine systematiske og målrettede tiltak for å fremme toleranse og inkludering for alle på skolen. Skolen fikk hederlig omtale av juryen i fjor, noe som inspirerte til videre arbeid. Benjaminprisen blir hvert år delt ut til en skole som arbeider mot rasisme og diskriminering. Prisen er på 100.000 kroner, et diplom og en byste, som er en miniatyr av minnesmerket over Benjamin Hermansen. Prisen er oppkalt etter 15 år gamle Benjamin Hermansen, som ble offer for et rasistisk motivert drap begått av nynazister på Holmlia den 26. januar 2001.    IVR 28 > Fagbladet 3/2012 Foto: Anita Arntzen Foto: Anita Arntzen I BARNEHAGEN fbaargang2012 fbseksjonKIR