Setter pris på lærlingene Hole kommune er så glad i lærlingene sine at de spanderer tur til Kiel på dem med både faglig og sosialt innhold. – Lærlingene gjør en strålende jobb. Derfor vil Hole kommune satse på dem og gi dem et faglig tilbud, sier Elmer Berg, personalsjef Hole kommune. – Det å ta inn lærlinger er en måte å rekruttere på. I tillegg til Kiel-turen, sender vi helsefagarbeiderne på en måneds praksis til et norsk sykehjem i Spania. Vi gir også tilskudd til sertifikat for lærlinger som trenger bil i jobben sin, sier personalsjefen. Store problemer blir små Berg mener at lærlingordninger må forankres både administrativt og politisk for å lykkes. Enheter som tar i mot lærlinger i Hole, får et tilskudd på 6000 kroner. De 14 lærlingene innenfor helsefag, barne- og ungdomsarbeiderfaget og ikt har med seg BELØNNER LÆRLINGENE: hovedtillitsvalgt Une Grefsrud og personalsjef Elmer Berg sammen med barne- og ungdomsarbeiderlærlingene Marianne Steen, Silje Ask, Angelica Lunde, Benedicte Bye, Cathrine L. Leine og Connie Wang. Drammen kan bli religionsnøytral I Drammen kan kirken miste ansvaret for begravelser, og kirkebyggene kan bli færre. Kommunen vil gjøre byen religionsnøytral. Ifølge rådmannen er mange av kirkene i Drammen lite brukt og dyre å vedlikeholde. Kommuneadministrasjonen foreslår derfor å redusere antallet kirkebygg i byen, og at Den norske kirke isteden deler lokaler med andre trossamfunn, skriver Vårt Land. Som et ledd i arbeidet med å gjøre kommunens forvaltning og tjenester tros- og livssynsnøytrale, foreslås det blant annet at kommunen overtar ansvaret for gravferdsforvaltningen fra Den norske kirke.    IVR Une Grefsrud, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet som reiseleder på turen. I tillegg har de med seg et par fagarbeidere og nyvalgt ungdomstillitsvalgt i kommunen. – På en slik tur får lærlingene er godt samhold på tvers av yrkesgruppene og de lærer av hverandre, sier Grefsrud. Lære av hverandre Angelica Lien Lunde er en av lærlingene i barne- og ungdomsarbeiderfaget som er med på Kiel-turen. Hun håper å bli bedre kjent med de andre lærlingene, men regner også med å lære noe nytt. – Jeg visste ikke at vi var så mange lærlinger i Hole, ler Lien Lunde. – Det skal bli interessant å snakke med de andre lærlingene og høre deres praksishistorier. Vi er på forskjellige steder i kommunen og lærer sikkert forskjellige ting, sier lærling Benedicte Bye. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Lærer å stille krav i private barnehager Mange private barnehager har ikke tariffavtale for sine ansatte. Lønns-, arbeids- og pensjonsforholdene er dårligere enn for kommunalt ansatte. Tillitsvalgte fra private barnehager i Vestfold var nylig samlet til skolering i Tønsberg. – Vi hadde ivrige deltagere fra hele fylket og er godt fornøyde med dagen, forteller Kari S. Bergkåsa, fylkesleder for Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Bergkåsa sier at alle har rett til skikkelige arbeidsforhold og lønns- og pensjonsvilkår enten de jobber i en privat eller kommunal barnehage. – Våre tillitsvalgte er viktige medspillere i de private barnehagene. De er opptatt av at tilbudet til barna skal være så bra som overhodet mulig, sier hun. Tillitsvalgt Birgitte Ørum syntes det var en lærerik dag og ønsker seg flere samlinger. – Våre oppgaver som tillitsvalgte blir belyst, og vi kan diskutere og finne løsninger sammen, sier hun. Resten av dagen var satt av til rådgiver Inger Holøs fra Kompetansesentret i Skien som tok for seg lov- og avtaleverk. Det er planlagt flere samlinger for tillitsvalgte i private barnehager. Tekst og foto: EDDIE WHYTE, nestleder Fagforbundet Vestfold LOV OG RETT: ivrige tillitsvalgte fra hele fylket hørte på Inger Holøs, rådgiver på kompetansesenteret da hun tok for seg lov og avtaleverk. Fagbladet 3/2012 > 29 Foto: Ingeborg Vigerust rangul fbaargang2012 fbseksjonKIR