Fire- og femåringene i barnehagen er langt flinkere i matematikk enn de fleste tror. Vanlig andreklassepensum lærer de lekende lett – med kompetent støtte fra førskolelærerne. Tekst: JAN ARVE OLSEN/UIA Pluss og minus og mengdeberegning er sentralt i første og andre klasse på skolen. Men når barnehager tar i bruk IKT-ressurser i matematikk, er det fullt mulig å få barn helt ned i treårsalderen til å løse slike oppgaver – dersom de får kompetent støtte fra førskolelæreren. Barna imponerer – Vi har latt oss imponere. Barn i barnehagealder er generelt sett utrolig flinke til å lære matematikk, langt flinkere enn vi trodde i utgangspunktet. Så dette har virkelig vært et moro prosjekt å arbeide med. Det sier tre entusiastiske matematikkdidaktikkforskere ved Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder (UiA), førsteamanuensene Per Sigurd Hundeland, Ingvald Erfjord og Martin Carlsen. Vanligvis forsker de på matematikklæring for litt eldre barn og ungdom, men de siste to årene har de konsentrert seg om matematikklæring og informasjons- og kommunikasjonsteknologi i barnehager. Det har de gjort med god støtte fra universitetets læringsutviklingsprosjekt. Gjennom forskningsprosjektet «IKT og læring av matematikk i barnehagen» har de sett nærmere på ulike læringsforhold i skjæringspunktet IKT – matematikk – barnehager. Prosjektet er et sam-arbeid mellom UiA og tre barnehager på Sørlandet: Karuss og Tinnstua barnehager i Kristiansand og Kvisla barnehage i Mandal. Bakteppet er overordnede mål om økt oppmerksomhet på matematikk i barnehagene, slik dette kommer fram i rammeplanen for barnehagen fra 2006 samt nasjonale retningslinjer. Nye læringsmuligheter I arbeidet har de særlig fokusert på hvordan fire–femåringer lærer matematikk støttet av elektroniske hjelpemidler, dvd-er og nettressurser, samt hvordan barna og førskolelærerne kommuniserer i denne prosessen. Forskningsspørsmålet de stilte seg var: På hvilke måter kan informasjonsteknilogi gi nye læringsmuligheter for matematikk i barnehager? Klarer andreklassepensum – Det vi kan si nå, før prosjektet er avsluttet, er at vi har fått svar på noen områder, mens vi på andre ennå leter etter dem, sier Per Sigurd Hundeland. – Vi er overrasket over hvor få dvd-er og nettressurser det egentlig fins som kan bidra til læring av matematikk for barn i barnehager. Her har nok både dvd-produsenter og lærebokforlag mange muligheter dersom de vil bruke dem. – Men mest overrasket er vi kanskje over at barnehagebarn ser ut til å kunne løse 30 > Fagbladet 3/2012 fbaargang2012 fbseksjonKIR