MATTE I BARNEHAGER: – Dataspill og andre IKT-hjelpemidler kan bidra til å gi barnehagebarn et grunnlag i matematikk som de ellers ikke ville fått, mener f.v. Martin Carlsen, Per Sigurd Hundeland og Ingvald Erfjord. GØY MED MATTE: Fire- og femåringene i Tinnstua barnehage i Kristiansand klager ikke når matematikk er dagens inneaktivitet. Her er det Mattemonsteret som skal fores. relativt kompliserte matematikkoppgaver – under forutsetning av at de har en god dialog med førskolelærerne og andre voksne. Faktisk er det slik at mange tre–femåringer klarer å løse en rekke oppgaver som egentlig er pensum i andre klasse på skolen, altså når de er sju–åtte år gamle. Læringsutbytte Forskerne har ennå ingen klare svar når det gjelder barnas totale læringsutbytte av IKTbasert matematikkundervisning i barnehagen. Det er noe de arbeider med i innspurten av prosjektet, som avsluttes neste år. Arbeidet til de tre UiA-forskerne har så langt vekket internasjonal interesse. De har til nå blitt invitert til både Polen og Island. I februar deltok de på en workshop om emnet i Tyskland. To mindre konferansebidrag om prosjektet og resultater er godkjent for publisering. Fagbladet 3/2012 > 31 Foto: Jan Arve Olsen/Uia Foto: Sidsel Jørgensen Foto: Sidsel Jørgensen fbaargang2012 fbseksjonKIR