IKKE HELT De har vann i bassenget, nytt kulturhus og en drøm av en idrettshall. Men blir de syke, må de fly halvannen time for å få hjelp. Livet på Svalbard er ikke helt som på Fastlands-Norge. som andre Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: ANITA ARNTZEN – Vi har ikke ansvar for kirken, og vi har ikke helse- og sosialansvar, sier Christin Kristoffersen (Ap), leder for Longyearbyen lokalstyre. Svalbard er en del av kongeriket Norge, men er ikke en egen kommune. Likevel fungerer Longyearbyen lokalstyre, med sine 15 medlemmer, på mange måter som et kommunestyre. Fødes og dør på fastlandet Svalbard er ikke et livsløpsamfunn, og blir du syk eller trenger sosialhjelp, må du til hjemkommunen på fastlandet. Det er ingen fødetilbud her, og det er heller ingen eldreomsorg. Blir du syk, er det et akuttsykehus med seks sengeplasser i Longyearbyen, men trenger du behandling, må du til fastlandet. Ved utagerende kriminell adferd risikerer du hjemsendelse. Får flere oppgaver Christin Kristoffersen påpeker at Svalbardsamfunnet hele tiden er i endring, og at lokalstyret har som mål å dra lokaldemokratiet nærmere folk. – I 2006 overtok vi ansvaret for skolen fra staten, og nå eier vi barnehagen, grunnskolen, skolefritidsordningen, kulturskolen og den videregående skolen. Vi har stor fordel av et tett samarbeid med næringslivet. Nå har vi for eksempel satt i gang en teknisk industriell produksjonslinje på videregående, og næringslivet er innstilt på å bistå med gode løsninger. steder Svalbard har rundt 2000 innbyggere, og gjennomsnittsbotida er i underkant av seks år. – Det er også et økende antall folk som bor her tre år eller mindre. Vi har en årlig turnover på 20 prosent. Det er derfor vanskelig å planlegge antall barnehage- og skoleplasser, sier Kristoffersen. Men det er helt nødvendig å ha full barnehagedekning til enhver tid. De som kommer til Svalbard, er her for å jobbe, og må ha tilsyn av barna. Kulturell helse Siden innbyggerne ikke kan reise til nabokommunen for å ta del i kultureller andre fritidstilbud, er det lokale tilbudet på dette området også viktig. – Kultur kan ses på som kommunal luksus, men for oss er kulturtilbudet forebyggende og helt nødvendig siden vi ikke har en helse- og omsorgssektor, sier lokalstyrelederen. Flerbrukshallen på 3400 m2 inneholder idrettshaller for diverse idretter, og svømmebassenget på 25 meter tilfredsstiller internasjonale mål for kortbane. Idrettsanlegget er åpent fra tidlig morgen til sein kveld, og kan friste med aktiviteter for både unge og gamle, svært spreke og mosjonister. 32 > Fagbladet 3/2012 Longyearbyen lokalstyre •Opprettet 1. januar 2002. • Longyearbyen lokalstyre har ansvaret for infrastrukturen i Longyearbyen, samfunns- og arealplanlegging, økonomiplanlegging, næringsarbeid, statistikkproduksjon, utvikling og samordning av samfunnstjenester rettet mot barn, ungdom og voksne, barnevern, sosialrådgivning, ungdomsarbeid, barnehagetilbud og politisk sekretariat. • Organisert i en foretaksmodell der overordnede strategier, policyspørsmål, overordnet bestillerfunksjon og myndighetsutøvelse ivaretas av administrasjonen. • Driftsoppgaver utføres i tre kommunale foretak: Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF, Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF og Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF. fbaargang2012 fbseksjonKIR