FØRSTE KVINNE: Christin Kristoffersen (Ap) overtok ordførerkjedet etter valget i fjor høst, og ble dermed den første kvinnelige lokalstyrelederen. SVALBARDFAKTA • Ble en del av Norge i 1925. • Har en særegen administrativ ordning med sysselmann, oppnevnt av Kongen, som regjeringens øverste representant. Hovedoppgavene er knyttet til politi- og miljøvernarbeid. • Ca. 2000 innbyggere med en gjennomsnittlig botid på under seks år. • Politiske partier har eksistert siden 1993. • Fagforbundet avdeling Svalbard ble etablert for to år siden. • Store Norske Spitsbergen Kulkompani har fått klarsignal til å drive med kulldrift fram til 2023. Kulldrift er sammen med forskning, utdanning og turisme næringspillarene på Svalbard. • Har avfallsanlegg, men ikke forbrenningsmuligheter. Avfallet sendes til fastlandet for 28 kroner per kilo. • Utlendinger som bor og jobber på Svalbard, opparbeider seg ikke rettigheter i Norge fordi Svalbard ligger utenfor Schengen-området. • Melk koster nesten 30 kroner literen. Sigaretter koster 14. • Bruttoskatten på Svalbard er 12 prosent, trygdeavgiften 16 prosent. Fagbladet 3/2012 > 33 fbaargang2012 fbseksjonKIR