ligger hos databrukeren Med dagens it-systemer er det ikke teknologien, men brukeren som har det største ansvaret for datasikkerheten. Tekst og foto: MARTINE GRYMYR I 2005 passerte datakriminalitet narkotika i global omsetning. I dag er tallet fordoblet. Du kan bli angrepet av hvem som helst, kanskje noen som ikke liker deg, forklarer seniorrådgiver Hans Marius Tessem ved Norsk senter for informasjonssikring (Norsis), og får støtte av sin kollega seniorrådgiver Vidar Sandland. Trenger bevisstgjøring Sammen med en gruppe på fem rådgivere jobber Tessem og Sandland for å gjøre informasjonssikring til en naturlig del av hverdagen, både for privatpersoner, kommuner og bedrifter.  Det er sjelden at sensitiv informasjon ligger fullt tilgjengelig. Det er som oftest menneskelig feil som fører til at informasjon spres, enten den ble glemt på en minnepinne Sikkerhetstips for alle: ØNSKER ØKT BEVISSTHET: På Gjøvik jobber seniorrådgiverne Vidar Sandland (t.v.) og Hans Marius Tessem ved Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) for å øke bevisstheten rundt datasikkerhet. internett. Det du har publisert, vil alltid ligge der, sier Sandland. Enkelt å angripe Rådgiverne peker på at dataangrep i dag krever så lite teknisk kunnskap at så å si enhver databruker kan stå bak. De velger å bruke betegnelsen angriper framfor hacker, fordi det kan være både en venn, kollega eller et familiemedlem som står bak.  Potensielle angripere har vokst til omtrent like mange som kan bruke en pc. Hver enkelt av oss er mye mer til- eller sendt som en ukryptert e-post, sier Sandland og Tessem.  Folk må få et forhold til det å dele informasjon på nettet, og ikke tro det bare handler om facebook. å sende en e-post er det samme som å sende et åpent brev, med det sikkerhetsnivået vi har i dag. Norsis jobber derfor for å bevisstgjøre norske databrukere.  Det å tenke sikkerhet må bli til en ryggmargsrefleks. Det er ikke noen angrefrist på gjengelig enn før, og det er informasjonen om oss også. Hvis noen skal gjøre et angrep på en kommune, kan de enkelt bruke informasjon om den enkelte ansatte, forteller Tessem. Norsis deler angrepene inn i tre metoder: fristelser, skremsel eller tillit.  Fristelser kan være tilbud om gratis programvare, tv, spill eller liknende. Det er også vanlig med e-poster som oppgir at du har vunnet et stort pengebeløp. Skremsler fungerer gjerne ved at du får beskjed om at du har virus på maskinen din, hvor du så får tilbud om å installere et antivirusprogram. De som spiller på tillit, er de som er vanskeligst å beskytte seg mot, fordi man tror man kjenner avsenderen, og dermed forsvinner skepsisen, forklarer rådgiverne. Vær våken De sammenlikner databruk med det å kjøre bil. Sistnevnte krever god opplæring. " Ha grunnsikkerheten i orden, altså oppdaterte dataprogrammer og antivirusløsninger. " Bruk forskjellige passord til forskjellige tjenester. å huske forskjellige passord til alle nett-tjenester er vanskelig, men lag et system hvor du bytter ut en bokstav og et tall i det samme passordet. " Vær skeptisk til alle lenker som sendes til deg. Ofte prøver en angriper å lure deg inn på en side an- griperen har kontroll på, hvor du kan bli forsøkt fralurt sensitiv informasjon. " Ikke stol blindt på informasjon som sendes til deg. Det er enkelt å forfalske en e-post eller tekstmelding slik at det ser ut som den er sendt til deg fra noen du stoler på.  Vi er blitt veldig flinke til å beskytte oss Ansvaret fbaargang2012 fbseksjonKIR