PiRion – kulturavis for barnehagar og skular FAGBØKER MED VAKSENSPRÅK TIL BARN Det er mange fagbøker for barn på marknaden, men mange av dei har tekstar som er fulle av abstrakte ord og uttrykk, noko som gjer det vanskeleg for små barn å henge med. Det har tekstforskarane Norunn Askeland og Eva Maagerø funne ut gjennom eit studium av slike bøker. TEKST OG FOTO: ELIN MOEN KARLSEN Distribuert med Fagbladet SPRÅKUTVIKLING GJENNOM FAGBØKER: Fagbøker i barnehagen kan vere med på å gjere barna klare for den faglege verda og gjere overgongen til skulen lettare. Illuasjonsbilete: Elin Moen Karlsen © iStockphoto nr. 2 2012 fbaargang2012 fbseksjonKIR