Gjesteskribent Det USA-finansierte barneprogrammet Shara’a Simsim, den palestinske versjonen av Sesam stasjon, ble et av de første ofrene for budsjettkuttene fra den amerikanske kongressen i 2012. Stopper finansiering av palestinsk barneprogram Mohammed Omer Journalist og fotograf fra Gaza. > Følg Fagbladets faste gjesteskribenter: Ingeborg Gjærum Miljøverner, student og rådgiver i BursonMarsteller. Hans Olav Lahlum Historiker og forfatter, kommentator og debattant. Hannah Wozene Kvam Artist, skribent og slam-poet. Medlem av gruppa Queendom. Barneprogrammet er ett av flere utdannings- og underholdningstilbud til palestinske barn som i de siste årene har fått støtte gjennom det amerikanske bistandsdirektoratet USAID. Mange palestinere ser bortfallet av finansieringen som en straff for Palestinas forsøk på å bli anerkjent som stat av FN i 2011. Budsjettkuttene får også negative følger for barnas generelle utdanningstilbud, og for helsevesen, renovasjon og flere offentlige tjenester på Vestbredden og i Gaza. Kareem og Haneen, akkurat som Bernt og Erling i Sesam stasjon, er to fargerike dukker som leverer et budskap til palestinske barn om toleranse, nestekjærlighet, godt naboskap og rettferdighet. Serien har blitt en kilde til håp for familier i en barsk hverdag med vold, hat og sult. Det er derfor trist at programmet nå er blitt ofret i den voksende krisa mellom Washington og Ramallah. Shara’a Simsims prosjektleder, Layla Sayegh, sier at det er de palestinske barna og familiene deres som påvirkes mest av dette. Men det går også ut over skuespillerne, manusforfatterne og produsentene av denne palestinske versjonen av Sesam Stasjon, som har mistet jobben sin. Til tross for at Shara’a Simsim er del av det globale franchiset, sier prosjektlederen at de ikke er i stand til å produsere flere episoder på grunn de høye produksjonskostnadene. Shara’a Simsim ble første gang vist i 1996. Programmet har tatt flere lengre pauser for å skaffe penger. Fra 2008 har USAID dekket så å si alle produksjonskostnadene. Én enkelt votering i den amerikanske kongressen stoppet støtten som var ment å vare ut 2014. I dag står det en gang så travle studioet for Shara’a Simsim i Ramallah tomt. Skuespillerne og filmteamet mener de blir straffet av politiske årsaker. Den palestinske arbeidsministeren Ahmed Al gressen. Trusselen om dette kom før palestinernes forsøk på å bli anerkjent som stat i september 2011. Det var imidlertid ikke før Unesco, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, valgte å inkludere Palestina med fullt medlemskap, at den amerikanske kongressen og regjeringen straffet både Unesco og det palestinske folket. En talskvinne for USAs utenriksdepartement sa etter voteringen 31. oktober at en utbetaling på omtrent 60 millioner amerikanske dollar ikke ville bli sendt til Palestina. Sytti år gamle Safia Abdelrahman Abu Fsefes er redd hun blir rammet. Hun er blant de titusener i Gaza Majdalwi i Ramallah støtter vurderingen deres, og hevder at bortfallet av økonomisk støtte til barneprogrammet er en politisk beslutning – i Israels favør. En rekke viktige offentlige tjenester beregnet på å hjelpe eller utdanne folk, er blitt rammet av vedtaket i den amerikanske kon- som ikke er flyktninger, og som derfor ikke er berettiget til flyktningprogrammer sponset av FN. Med den fortsatte beleiringen og blokaden av Gaza, er hennes familie avhengig av en månedlig matrasjon som administreres gjennom de palestinske myndighetene. Fire sekker mel, noen kilo melke- 56 > Fagbladet 3/2012 «Sesam stasjon har blitt en kilde til håp for familier i en barsk hverdag med vold, hat og sult.» fbaargang2012 fbseksjonKIR