Verv en kollega Det er lett å verve og flotte vervepremier ved verving av 1 medlem kan du velge mellom disse flotte premiene: 01/11 04/11 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 Koss øretelefoner Stelton Brødpose, farger: Sort, natur, rød Fiskars Tur-/fritidssag m/belteklips Rosendahl Grand Cru vannglass, sett 6 stk, 22 cl Rosendahl Grand Cru vannkaraffel Snøgg førstehjelpsutstyr til bil og båt 02/11 05/11 Verver du flere medlemmer, kan du velge mellom mange andre, flotte premier. På våre nettsider finner du fullstendig oversikt over alle premiene: www.fagforbundet.no/vervepremier 03/11 06/11 Har du spørsmål vedrørende verving eller vervepremiene  kontakt Fagforbundets medlemsregister, telefon: 23 06 42 00 eller e-post: verving@fagforbundet.no Pb 7003 St. Olavs plass " 0130 Oslo " Tlf.: 23 06 40 00 ˇ€‹ VERVEKAMPANJE2012 Stift her    INNMELDINGS- og VERVEKUPONG    Stift her FYLLES UT AV NYE MEDLEMMER Etternavn Fornavn Fødsels- og personnummer (11 siffer) Adresse Postnr.    Poststed E-post Medl.nr.    F Y L L E S    U T    A V    F A G F O R B U N D E T Tlf. mobil eller privat Personopplysninger som Fagforbundet får tilgang til, vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med Personopplysningsloven. Fagforbundet vil unntaksvis kunne gi ut medlemsopplysninger, f.eks. til medlemsundersøkelser o.l. der hvor forbundet finner at utleveringen bidrar positivt i arbeidet med å ivareta og styrke medlemmenes interesser. Fagforbundet vil alltid forsikre seg om at personopplysningene kun benyttes til det avtalte formål, og at mottakeren behandler opplysningene i samsvar med bestemmelsene i loven. Jeg er innforstått med og gir samtykke til at Fagforbundet unntaksvis kan utlevere mine personopplysninger. Dato FYLLES UT AV ALLE YRKESAKTIVE Arbeidsgiver Arbeidssted Yrke Fylke Underskrift Stilling Tlf.nr. Høgskole VG1 VG1 Prosent Universitet VG2    VG3 VG2    VG3 FYLLES UT AV STUDENTER OG LÆRLINGER Student, kr 250 per halvår, inkludert LOfavør forsikringer Lærling, gratis Lærling inkludert LOfavør forsikringer, 250 per halvår Elever under 20 år (gratis) 1 Elever under 20 år, kr 250,per halvår, inkludert LOfavør forsikringer 1 Studiested/lærlingplass Fag/linje FYLLES UT AV DEN SOM VERVER Planlagt eksamen/fagprøve (mnd/år) Fødsels- og personnr. E-post Fagforen.nr. Etternavn Fornavn Adresse Postnr. Tlf. pr. Fagforening Sted Tlf. arb. 1 Merk at du ikke får vervepremie for å verve elever. Fotos: Kjell Olufsen fbaargang2012 fbseksjonKIR