B-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Fagforbundet har 325.000 medlemmer. De representerer over 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. STIKKER MED ET SMIL Astrid Marie Hansen (46) kjenner de fleste som er innom laboratoriet og resepsjonen på Longyearbyen sykehus. I over ti år har hun tatt imot svalbardbefolkningen, de fleste unge og spreke. Turistene som oppsøker henne, har som regel glemt medisinen sin. Astrid Marie er en av 1599 helsesekretærer som er med i Fagforbundet. Foto: Anita Arntzen fbaargang2012 fbseksjonKIR