TETT PÅ: Daglig leder Berit Wiklund og stykepleier Sissel Hundeide får videoveiledning av Jan Kaare Hansen ved St. Olavs hospital. ARBEIDET TEMA: SAMHANDLING Før reiste pasientene fra Fosen til byen og sykehuset. Nå kommer stadig flere spesialister ut til pasientene. Og helsepersonell møtes på video. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: THOR NIELSEN – Det er flott at de kommer hit, syns Anne-Grete Ervik fra Bjugn. Hun sikter til spesialistene som nå tar turen fra sykehuset og ut til Fosen. Før måtte pasientene reise til spesialistene og sykehuset. Fort fram Anne-Grete Ervik er blant dem som kan glede seg over økt samhandling. Hjelpepleieren på 65 år har i mange år vært plaget av revmatisme og slitasjegikt. Sent en fredagskveld i høst fikk hun akutte smerter i buken. – Jeg var redd for både hjertet og hovedpulsåra, sier hun. Hun ble hentet av ambulansen. 15 minutter seinere var hun framme på distriktsmedisinsk senter (DMS). Her ble hun lagt inn til observasjon. Hadde dette skjedd en fredagskveld før Fosen DMS fantes, hadde hun også blitt hentet av ambulansen. Men da ville helsepersonellet bestilt ekstraferje og fulgt henne over fjorden til St. Olavs hospital i Trondheim. Den turen ville trolig ha tatt nærmere to timer. SLIPPER Å REISE: – Jeg syns det er flott at spesialistene reiser til oss, så kan de ta prøver og undersøkelser her, sier Anne-Grete Ervik. – For meg var det godt at de kunne ta alle prøvene her, sier hun. Og heldigvis var årsaken til smertene harmløs. Lokal poliklinikk Anne-Grete Ervik har spart seg mange timer og turer til Trondheim etter at Fosen fikk sitt eget distriktsmedisinske senter. – Jeg har vært hos audiografen flere ganger for å sjekke    > Fagbladet 3/2012 > 9 fbaargang2012 fbseksjonKON