FULL KONTROLL: Sykepleier Lisa Hansen og hjelpepleier Anne Iversen sørger for at pasientene får behandling i nærheten av hjemmet. «Den viktigste kapitalen vår er et stabilt personale med god hørselen og tilpasse høreapparat. Jeg har også hatt time hos andre spesialister, forteller hun. Spesialister på flere felt tar imot pasienter på spesialistpoliklinikken på Fosen fra en dag i måneden til to ganger i uka. Poliklinikken har et av landets bredeste desentraliserte tilbud. Før innleggelse På Fosen jobber de bevisst med kvalitetssikring av behandlingstilbudet som skal gis til befolkningen. – Vi har helt klare prosedyrer for driften – også av sengeposten, sier daglig leder Berit Wiklund. Enkelte pasientgrupper skal ikke behandles på avdelingen. Det gjelder blant annet barn, sykehjemspasienter og pasienter med akutt sykdom i hjerte, hjerne og lunger. – Vi følger nasjonale retningslinjer for behandling av disse pasientene, som skal raskt til sykehus, sier Wiklund. EGGEN-LAND: – Her holder vi oss til fotballens godfotteori og spiller hverandre gode, sier Berit Wiklund. Sykdommer relatert til rus eller psykiatri, blir heller ikke behandlet på sengeposten. De tre døgnplassene for observasjon brukes mest til pasienter som har en kjent, kronisk diagnose, men FOSEN Fosen-halvøya i Trøndelag består av åtte kommuner. Seks av disse, Bjugn, Leksvik, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord, har gått sammen om å utvikle et felles helsetilbud for sine totalt 24.000 innbyggere. Innbyggerne i de seks kommunene sogner til fire sykehus, St. Olavs hospital HF, Trondheim og Orkdal, samt sykehusene i Namsos og Levanger. 10 > Fagbladet 3/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON