Ryktet om at det ikke går an å jobbe hundre prosent i helsesektoren har spredt seg. Nå må vi spre ryktet om at det går veldig greit.ª Gunnhild Berteig, tillitsvalgt eller hverdag, jul eller påske. Men å shoppe ekstravakter var ikke sikkert nok for banken. " Stort sett var det mer enn nok vakter, selv om det også var perioder der jeg hadde mindre å gjøre. Jeg kjente på usikkerheten, det var vanskelig å planlegge økonomien. Skaff egenkapital Etter å ha fulgt med på boligmarkedet, visste Mette at hun måtte ha minst 150.000 kroner mer enn banken tilbød henne for å få en akseptabel leilighet. Men beskjeden fra banken var klar: Hvis du vil ha høyere lån, må du bygge deg opp egenkapital eller skaffe deg en fast, full stilling. " Hvor lang tid ville du trengt på å bygge deg opp en egenkapital på 150.000? " Det spørs jo hvor mange ekstravakter jeg kunne fått. Men med min lønn ville det tatt mange år. Hjelp fra tillitsvalgt Gunnhild Berteig er plasstillitsvalgt ved Moen sykehjem. Hun er opptatt av at de ansatte skal ha faste stillinger. " Mette er en forsiktig person, og jeg så jo at hun jobba langt over 100 prosent. Og ikke minst, hun arbeidet mange flere helger og åfåboliglånkvelder enn oss som gikk i ordna turnus. Derfor maste jeg om at hun måtte finne fram papirene sine så vi kunne se på om hun For tre år siden var Mette ferdig utdannet helsefagarbeider, hun hadde 66 prosent fast stilling på Moen sykehjem i Elverum, og nå gledet hun seg til endelig å kjøpe sin egen bolig. Men i banken var svaret nedslående. Lånet de kunne tilby, var for lite til å finansiere en akseptabel leilighet i Elverum. Inkludert alle ekstravaktene jobbet Mette i perioder langt mer enn fulltid. Når telefonen ringte, sa hun stort sett ja til å jobbe, uansett om det var dag eller natt, helg hadde rett til full stilling etter så mange år. Mette vrir seg i stolen når vi spør hvor mange helger i året hun var på jobb. " Det kunne i hvert fall gå et par måneder mellom hver gang jeg hadde en frihelg. Burde vært automatikk Det skulle ikke vært nødvendig å måtte legge inn krav om fast jobb, mener Fagforbundets tillitsvalgte: " Det burde vært automatikk i at de an-    > Fagbladet 3/2012 > 15 Dette gjør Elverum for å redusere ufrivillig deltid: " Kommunen er med i Sammen om en bedre kommuneª. Prosjektleder er under ansettelse. " Skal kartlegge omfanget av ufrivillig deltid. " Gjøre om midler fra vikarbudsjettet til faste stillinger. Forslag om å overføre halvparten av vikarbudsjettet i hjemmesykepleien til faste stillinger. " Så langt har Moen sykehjem fått fire flåtefagarbeidereª som flyter oppåª på tvers av avdelingene. Det samme gjør to stillinger i hjemmebasert omsorg. fbaargang2012 fbseksjonKON