PRESSET På:  Etter fire år som vikar burde de ansatte automatisk få fast jobb, mener tillitsvalgt Gunnhild Berteig (til høyre). Hun presset på så Mette Larsen fikk full stilling. satte fikk fast stilling etter fire år, sier Gunnhild Berteig. Mette selv hadde neppe gjort noe med stillingsbrøken uten påtrykk fra sin tillitsvalgte. " Jeg har ikke satt meg inn i reglene over hva jeg hadde krav på. Og hvis Gunhild ikke hadde mast på meg, hadde jeg aldri tenkt på at jeg hadde hatt krav på større stilling. Den tillitsvalgte tror ikke Mette er alene om å være tilbakeholden. " Når du er avhengig av å få ekstravakter, tenker nok mange at hvis jeg slår i bordet, så får jeg kanskje ikke jobb i det hele tatt. Frihet med full jobb På vårparten i fjor fikk Mette endelig beskjed: Du får full fast stilling i løpet av året. Dermed kunne hun ta turen til banken igjen, og nå fikk hun uten problemer tilsagn om de 150.000 ekstra hun trengte. Noen måneder senere kunne Mette stikke nøkkelen i låsen på sin egen dør i Fagertun borettslag  bare et steinkast fra jobben. 70 lyse kvadratmeter med glassveranda og utsikt mot Hedmarks bølgende åser var hennes. " Hva følte du da du endelig kunne låse deg inn her? " Først og fremst en ro. Jeg har flytta mye  og nå tenkte jeg: Nå skal jeg ikke flytte på mange år. " Før tenkte jeg at det var frihet å gå ekstravakter i stedet for å ha full fast stilling. Nå kjenner jeg at friheten er større når jeg vet når jeg skal jobbe, og hvor mye jeg tjener hver måned. Trenger holdningsendring Tillitsvalgt Gunnhild Berteig mener det er på tide med en holdningsendring i helsesektoren: " Hundre prosent stilling i helsevesenet har fått et dårlig rykte. Jeg orker ikke å jobbe fullt, jeg er sliten nok av å jobbe 80 prosent,ª er det mange som sier. " Jeg prøver å snu det: Du blir sliten i 50 og 80 prosent også. Det er ikke slik at du nødvendigvis blir mer sliten av å jobbe fullt. Jo flere du har på en arbeidsplass som jobber fulltid, jo mer oppdatert er du på det som skjer. Du slipper å bruke tid på å finne ut hva som har skjedd med den enkelte pasient hver gang du kommer på jobb. " Ryktet om at det ikke går an å jobbe hundre prosent i helsesektoren har spredt seg. Nå må vi spre ryktet om at det går veldig greit. 16 > Fagbladet 3/2012 Søk penger " Arbeids- og velferdsdirektoratet har utlyst prosjektmidler til reduksjon av ufrivillig deltid. Søknadsfrist 23. mars 2012. " Mer informasjon på Nav.no: tiny.cc/q35xk Sammen om en bedre kommune " Trepartssamarbeid mellom Kommunal og regionaldepartementet, KS og hovedsammenslutningene ved Fagforbundet, YS, Unio og Akademikerne. " 53 kommuner er i gang, og programmet vil bli utvidet i løpet av 2012. " Kommunene skal arbeide med: redusere sykefraværet redusere uønsket deltid økt kompetanse og rekruttering. fbaargang2012 fbseksjonKON