Det er uakseptabelt at våre medlemmer ikke får lønnsmessig uttelling for kompetanse.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ˇ€‹ Satser på mellomledere Rissa kommune har fått KLPs arbeidsmiljøpris for storsatsing på mellomledere. Prosjektet har stor overføringsverdi, mener juryen. Side 29 ˇ€‹ Gjør hverandre gode Godt voksne studenter med lang yrkeserfaring får større selvinnsikt og lærer mye av hverandre på Veiledningsfaget ved Fagskolen i Oslo. Arbeidsgiverne får enda dyktigere medarbeidere. Side 32 ˇ€‹ God leiing løner seg Det løner seg for ein leiar å ta godt vare på dei tilsette. Trivsel på jobben gjev tryggleik og godt humør, og tryggleik og latter gjev god helse. Fråværet minskar, og effektiviteten aukar, skriv fokusforfattar Astrid Styve. Side 36 Helsebringende kulturtilbud På Svalbard må du klare deg selv. Du må holde deg frisk og du må ha en jobb. Lokalstyreleder Christin Kristoffersen setter pris på det mangfoldige kulturtilbudet som bidrar til bedre folkehelse. Side 30 Fagbladet 3/2012 > 27 Foto: Anita Arntzen fbaargang2012 fbseksjonKON