Kontor og administrasjon Digital forvaltning med menneskelig skjønn – Søknad om hjemmesykepleie er ikke bare greit å gjøre digitalt. Det må være mennesker som ivaretar dette, sa forbundsleder Jan Davidsen da han åpnet årets e-forvaltningskonferanse. Automatisering av beslutninger var hovedtema på årets e-forvalningskonferanse, den femte i rekken. Medbestemmelse viktig Jan Davidsen framholdt at mye av forvaltningen kan bli mer effektiv når flere beslutninger automatiseres. Lånekassen er nærmest heldigital, men ikke all forvaltning UTFORDRINGER: Digitale systemer gir muligheter, sier Jan Davidsen. egner seg for maskinell behandling, mener han. – Vi må ivareta innbyggere som ikke er fortrolig med internett, og Setter pris på lærlingene Hole kommune er så glad i lærlingene sine at de spanderer tur til Kiel på dem med både faglig og sosialt innhold. – Lærlingene gjør en strålende jobb. Derfor vil Hole kommune satse på dem og gi dem et faglig tilbud, sier Elmer Berg, personalsjef Hole kommune. Satser på ungdommene – Det å ta inn lærlinger er en måte å rekruttere på. I tillegg til Kielturen, sender vi helsefagarbeiderne på en måneds praksis til et norsk sykehjem i Spania. Vi gir også tilskudd til sertifikat for lærlinger som trenger bil i jobben sin, sier personalsjefen. Store problemer blir små Berg mener at lærlingordninger må forankres både administrativt og politisk for å lykkes. Enheter som tar i mot lærlinger i Hole, får et tilskudd på 6000 kroner. bruke klokt menneskelig skjønn, sa Davidsen. Fagforbundets leder er opptatt av at de ansatte gis skikkelig kompetanse og får delta i utviklingen av nye digitale systemer. – Medbestemmelse er grunnleggende i den nordiske samfunnsmodellen, og det må vi ta hensyn til, sa Davidsen. Han framholdt at innføring av ny teknologi krever en gjennomtenkt plan som inkluderer kompetanse og involvering av de ansatte som skal bruke den. Effektive tjenester Davidsen pekte på at den digitale utviklingen gir nye muligheter for en mer effektiv velferdsstat. Men også utfordringer; etisk, faglig og juridisk. – Vi kan få et kaldere samfunn, og helt åpenbart et mer sårbart samfunn. Tenk bare på naturens herjinger og hva som skjer når strømmen går, butikker stenger og arbeid stopper opp. Samfunnssikkerhet er svært viktig for innbyggerne, sa Davidsen. E-forvaltningskonferansen arrangeres hvert år i et samarbeid mellom Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag, El & IT Forbundet og Universitetet i Oslo, avdeling for forvaltningsinformatikk. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Årets ildsjel Trond Gunnar Skillingstad fra Helse Nord-Trøndelag HF er kåret til Årets ildsjel for korprosjektet «Lyden av trivsel». Hele 700 sangere ble med i 21 kor. De lærte seg kjente sanger, danset med innøvd koreografi og satte opp to forestillinger. Skillingstad allierte seg med profesjonelle musikere i Rock City i Namsos, profesjonell dirigent og koreograf. – Prisvinneren har skapt engasjement ved å fordele oppgaver blant kordeltakerne og ved å bruke sosiale medier. Han har involvert medielinjene på de videregående skolene i Nord-Trøndelag som har laget musikkvideoer. Skillingstad har vist stor smittende entusiasme, uttaler juryen. Videoene kan ses på YouTube ved å søke på Lyden av trivsel.    MoS BELØNNER LÆRLINGENE: It-lærling Martin Laupet, hovedtillitsvalgt og reiseleder Une Grefsrud og personalsjef Elmer Berg er klare for en sosial og faglig tur til Kiel. De 14 lærlingene innenfor helsefag, barne- og ungdomsarbeiderfaget og ikt har med seg Une Grefsrud, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet som reiseleder på turen. I tillegg har de med seg et par fagarbeidere og nyvalgt ungdomstillitsvalgt i kommunen. – På en slik tur får lærlingene er godt samhold på tvers av yrkesgruppene og de lærer av hverandre, sier Grefsrud. Lære av hverandre Martin Laupet er it-lærling på herredshuset i Hole. – Jeg håper på en koselig tur med faglig oppdatering. Laupet kjenner ikke til andre kommuner som belønner lærlinger på denne måten, og han ser fram til å bli bedre kjent med de andre lærlingene i Hole. Tekst og foto: INGEBORG VIGERUST RANGUL 28 > Fagbladet 3/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON