LO-arv på Unesco-liste LOs stiftelsesprotokoll fra 1899, Hovedavtalen fra 1935 og Arbeiderpartiets brosjyresamling. Disse inngår i en liste over uerstattelig dokumentarv. – Dokumentene er oppbevart i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (AAB). Og der skal de være også i fortsettelsen. Der ligger de trygt, forteller daglig leder Frank Meyer. Den norske Unesco-komiteen og Norsk Kulturråd oppfordret biblioteker og arkiv til å sende inn forslag på dokumenter i det nasjonale registret. AAB sendte inn tre forslag. Alle tre ble antatt. – Vi er spesielt glade for at det ikke bare er kongelige dokumenter som er funnet verdige, men også de som belyser arbeiderbevegelsens historie, framholder Meyer. LOs stiftelsesprotokoll er en reell og symbolsk markør for hele arbeiderbevegelsen i Norge. Den viser dagsorden for det møtet hvor arbeiderrepresentanter kom sammen for å danne en faglig landsorganisasjon i Norge i 1899. – Protokollen er selvfølgelig skrevet for hånd og er nydelig. Alle som var til stede har undertegnet på vegne av den fagforeningen eller det forbundet de representerte. Vi har vist fram protokollen til besøkende i alle år. Nå skal den digitaliseres, forteller Solveig Halvorsen, nestleder i AAB. Tekst: Nina Sandås, LO-Aktuelt VINNERE: Hovedtillitsvalgt Kurt Rønning (t.v.), personalsjef Geir Are Nyeng, personalkonsulent Kristin Bakøy og tidligere rådmann Oddbjørn Ressem. Arbeidsmiljøpris til Rissa Rissa kommune er tildelt KLPs arbeidsmiljøpris 2011 for en storstilt satsing på mellomlederne sine gjennom prosjektet «Veksthus for ledere». – Dette er kjempeartig, sier Fagforbundets hovedtillitsvalgt Kurt Rønning. Han fikk æren av å ta i mot prisen på 150.000 kroner sammen med personalsjef Geir Are Nyeng og mellomleder Maria Gjølgali. Verdsatt – Prisen er et skikkelig klapp på skulderen til dem som har stått i spissen for lederutviklingen i Rissa, sier Rønning. 80 ledere har gjennomført programmet. Bakgrunnen for prosjektet er en erkjennelse av at mellomlederne på mange måter er en glemt ledergruppe. De har fått langt mindre kompetanseheving enn enhetslederne, og de er helt avgjørende for arbeidsmiljøet fordi de er tett på de ansatte. Sammen med mellomlederne har også ti ansatte som ønsker å bli ledere fått delta. To av dem har allerede fått mellomlederstillinger i kommunen. Hovedtillitsvalgt Kurt Rønning er en av dem som har deltatt i opplæringen. – Som ansatt i Rissa kommune har jeg lært mye om ledelse. Som hovedtillitsvalgt er jeg blitt kjent med mellomlederne på en helt annen måte, sier Rønning. Bedre for alle En arbeidsmiljøundersøkelse i Rissa våren 2011, ett år etter at prosjektet startet, viser en framgang på alle områder. – Sannsynligheten for at dette skyldes økt fokus på ledelse i kommunen er stor. Flere kommuner har vært i kontakt med Rissa og blitt inspirert til å sette i gang liknende arbeid. Jeg håper prisen vil inspirere dere til videre arbeidsmiljøinnsats, sa juryleder og HMS-ansvarlig i KLP, Vibeke Os Bratlie, under prisutdelingen. Prosjektet er et samarbeid mellom Rissa kommune, KS konsult og Universitetet i Tromsø. Hele 60 av de 80 deltakerne benytter muligheten til å gå opp til eksamen i mars. Fullført utdanning gir 30 studiepoeng, og kan bygges videre til en master i ledelse. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE «Prisen er et skikkelig klapp på skulderen til dem som har stått i spissen for lederutviklingen i Rissa.» KURT RØNNING. Fagbladet 3/2012 > 29 fbaargang2012 fbseksjonKON