Vokser med veiledningsfaget – Når sjefene velger å satse på oss, vil vi yte ekstra tilbake, sier fire samstemte helsearbeidere og veiledningsstudenter penger. Det hadde jeg ikke gjort hvis det ikke var verdt det, sier hun og fortsetter: – Jeg opplever en modningsprosess, en reise i bedre selvinnsikt. Det gjør noe med meg både faglig og personlig. Og veiledning kan brukes og kombineres med det meste. Torhild Berg er den fjerde helsearbeideren som tar veiledningsstudiet. Hun arbeider i Ski kommune på et dagsenter med aktiviteter for mennesker med psykiske og sosiale problemstillinger. – Det er en del hjemmearbeid og oppgaver, men for meg er faget viktig. Det handler om å møte folk der de er, uansett om de er gamle eller unge, og å bistå folk til å ta kvalifiserte valg, sier Torhild. Personlig utvikling Torun Moen syns hun vokser både faglig og som menneske. – Jeg satte meg hos en beboer som gråt. Ved å stille spørsmål slik vi lærer her, kunne jeg få henne til å finne sin egen løsning. Gamlemor på 93 var fornøyd. Tidligere hadde jeg trolig bare trampet inn og ut igjen, reflekterer Torun. ved Fagskolen i Oslo. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Hver torsdag møtes fire voksne kvinner til klasseundervisning. Ledelsen på sykehjemmet på Vinderen der Torun Moen arbeider ved siden av studiene, legger til rette for utvikling. Torun har allerede tatt fagene aktiv eldreomsorg og psykisk helsearbeid. – Nå er jeg i gang med mitt tredje helsefag. Arbeidsgiver får en dyktigere og mer lojal medarbeider tilbake, smiler hun. Ulik støtte Alle arbeidsgivere er ikke like velvillige med å tilrettelegge for videreutdanning. Tolv studenter møtte til studiestart, men åtte har falt fra underveis. Liv Siri G. Iversen er en av dem som fortsetter selv om hun må bruke egen fritid. – Jeg går turnus i en psykiatribolig i Oslo kommune og får bare fri én lesedag. Det er slitsomt å gå rett på jobb etter en skoledag, medgir Iversen. Men hun er bestemt på å fullføre. – Arbeidsgiver bør se hvilken verdiskapning utdanningen kan føre til. Med mye omstillinger i kommunen trengs det folk med allsidig kompetanse, mener hun. Bedre selvinnsikt Ragnhild Johansen er tidligere helsesekretær og arbeider i et forsterket fosterhjem. – Veiledningsstudiet er absolutt relevant. Jeg har tidligere jobbet i hjemmesykepleien, og ville hatt nytte av studiet der også. Hver torsdag er det skoledag. Da står hun grytidlig opp for å ta toget fra Tønsberg til Oslo. – Jeg bruker flere hundre kroner i reise- 32 > Fagbladet 3/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON