KOMPETENTE: Kunnskapen vi får på Fagskolen kommer både arbeidsgiver og tjenestemottakerne til gode, mener Liv Siri G. Iversen, Torhild Berg, Torun Moen og Ragnhild Johansen. De fire deltakerne er inne i andre studieår, og tar avsluttende eksamen til våren. – Vi var oppe til eksamen etter første året også, og det greide vi bra alle sammen, forteller kvinnene. – Jeg har utrolig gode studiekamerater. Vi utveksler erfaringer og lærer av hverandre. Faglærer Kirsti Nordhaug er også flink til å dele sine erfaringer med oss, forteller Torun Moen. Kjekt med datakunnskap Det er nødvendig å ha noe grunnleggende datakunnskap for å begynne på faget. Skolen tilbyr tre dager frivillig dataundervisning før studiestart. – Det kan anbefales på det sterkeste, sier Torun. – Vi leverer alle oppgaver på Fronter. Og jeg har greid det med hjelp av dere, sier hun til medstudentene sine. PRAKSISNÆR UTDANNING – Vi legger vekt på at utdanningen vår skal være praksisnær, sier Kirsti Nordhaug, teamleder og faglærer på Fagskolen i Oslo. Utdanningen skal gi kompetanse i å veilede brukere og pårørende, lærlinger og kolleger. – Det er mye pedagogikk på studiet som er anvendbart på mange arbeidsplasser, sier Nordhaug, som selv underviser i veiledning. Studiet retter seg mot alle med yrkesfaglig opplæring som helsesekretær, helsefagarbeider, omsorgsarbeider, tannhelsesekretær eller barne- og ungdomsarbeider. Det er også mulig å bli tatt inn på studiet etter vurdering av realkompetanse. Ny forståelse Faglæreren framholder at studentene bringer med seg verdifull erfaring fra yrkeslivet. – Vi tar for oss virkelige arbeidssituasjoner som de ønsker veiledning i. Faget stimulerer til etisk refleksjon, gruppeprosesser og samarbeid. Kommunikasjon og samhandling går som en rød tråd gjennom hele utdanningen. Vi ser en enorm utvikling av studentene både personlig og faglig. Jeg forstår ikke at noen kan tilegne seg det bare ved nettstudier, sier Kirsti Nordhaug. Praksis på egen jobb På veiledningsstudiet kan studentene ha praksisperioden på sin egen jobb, og kompetansen kommer arbeidsplassen til gode. Vi ønsker tett dialog med arbeidsgiver om samarbeidspro-    > TEAMLEDER: Når arbeidsgiver gir ansatte fri til fagopplæring, får de flerfoldig igjen i kompetanse, mener Kirsti Nordhaug. Fagbladet 3/2012 > 33 fbaargang2012 fbseksjonKON