Modig jordmor – Å, der er det mange babyer! utbryter Feroza Mushtari på engelsk, med et stort smil. Den lille, vevre kvinnen peker på og beundrer de mange bronsestatuene i Vigelandsparken i Oslo. Tekst: SIDSEL VALUM Foto: ERIK M. SUNDT Feroza Mushtari (26) er en modig kvinne som har trosset mange farer for å utdanne seg og jobbe som jordmor i Afghanistan. Tidligere ledet hun jordmororganisa- sjonen AMA – Afghan Midwives Association. Mangel på jordmødre Gustav Vigelands visjon om livets begynnelse vekker spontan begeistring hos jordmoren, som er pbesøker Norge etter invitasjon fra Den norske Afghanistankomiteen, Den norske jordmorforening og Fokus – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål. Hun har vært sentral i arbeidet med å bygge opp organisasjonen for jordmødre i hjemlandet og å utdanne flere jordmødre, som det er stor mangel på i det krigsherjede landet. – Å gjenoppbygge samfunnet etter mer enn 30 års krig, er ikke en jobb som kan gjøres i løpet av ett eller to år. Det er et langsiktig prosjekt. De største utfordringene er å redusere mødre- og barnedødeligheten. Vi trenger flere jordmødre og andre helsepersoner i førstelinjetjenesten, sier Mushtari. Verdens farligste land Mens vi rusler gjennom en av Oslos største turistattraksjoner, forteller hun om seg selv og sitt arbeid som jordmor og leder for AMA. Altfor få som fødes i Afghanistan får muligheten til å oppleve syklusen av fødsel, å bli voksen, få egne barn og å eldes og dø i høy alder. Ifølge en Unicef-rapport fra 2009 er Afghanistan det farligste landet å bli født i, spesielt for jenter. Feroza Mushtari vokste opp under taliban-styret. Hun bestemte seg tidlig i tenårene for å bli jordmor. En gang kledde hun seg ut som gutt for å følge en nabokvinne som trengte hjelp på sykehus på grunn av en vanskelig fødsel. Taliban-styret tillot ikke kvinner å oppsøke sykehus uten å være i følge med en mann. Med farens store hatt trukket over hodet og et sjal rundt skuldrene, greide hun å passere militære sjekkpunkter i drosje uten å bli avslørt. Hennes innsats resulterte i at nabokvinnen fikk nødvendig hjelp til fødselen. Det var da Feroza Mushtari bestemte seg for å bli jordmor. Hun greide det – takket være en far som støttet henne. Jordmorsatsing I 2002 begynte Feroza Mushtari på jordmorutdanningen ved Malalai-sykehuset i Kabul, i det første utdanningsprogrammet for jordmødre etter Talibans fall. Hun forteller at hun siden da har tatt imot rundt 500 barn. Hun har jobbet i 17 av de 34 provinsene i Afghanistan. For regjeringen i Afghanistan er det et mål å utdanne flere jordmødre, og å redusere barne- og mødredødeligheten. Jordmororganisasjonen AMA er en viktig brikke i dette arbeidet. Organisasjonen ble stiftet i 2005, og organiserer 1600 jordmødre i 27 av de 34 provinsene. Ifølge den afghanske regjeringen er både mødre-    > Fagbladet 3/2012 > 47 fbaargang2012 fbseksjonKON