Debatt MIDTØSTEN Flere hakk i plata? Øyvind Svarstad, du går kritisk og uforståelig ut i ditt innlegg mot noe du kaller Israellobbyen i Fagbladetª. Mener du virkelig at enkeltmedlemmer i Fagforbundet, som ikke har den politisk korrekteª meningen om Midtøsten og som har en annen mening enn forbundsledelsen, ikke bør få si imot? Når noe som sies eller skrives, er direkte usant, så må det være min og andres demokratiske rett å korrigere, uten å bli oppfattet som noe lobby. Jeg ble mer enn overrasket over det du så på din angivelige tur til Israel i november 2011. Enten har du ikke vært der, eller så har du hatt en guide med svært livlig fantasi. Du skriver: Bare palestinerne har vanntanker på takene, så det er lett og ser hvor de bor. Herrefolket morer seg med å skyte hull i disse.ª Alle hus i Israel har vanntanker ute, som oftest på taket. Jeg er i Israel tre fire ganger i året fordi jeg er med i ulike prosjekter. Min egen leilighet i Israel har også tank på utsiden. I Hebron bor det jøder, men ikke på toppen av arabiske hus. De bor i et avgrenset område med gjerde fordi palestinske ungdommer kastet stein og flasker inn i bosetningen. Flyktningleirer er det dessverre fortsatt, men bare på de områdene som den palestinske selvstyremyndigheten har kontroll over. Israel har flere steder bygget nye boliger i umiddelbar nærhet for å få de som bor i leirene til å flytte inn i bedre boliger. Fram til i dag har selvstyremyndighetene nektet dette, bl.a. fordi de gjennom FN får tilsendt flere millioner årlig for å opprettholde disse. I tillegg brukes leirene som propagandatiltak for å sverte Israel. Vann i Israel er det knapphet på. Men det fordeles likt på alle, så du har ingen dekning for din påstand om at palestinaaraberne kun får 20 prosent av vannressursene. Da jeg var i Israel i november, feiret alle muslimer Id. Mange hundre muslimske familier kom da til Israels ferieby, Eilat. Det var påfallende hvor naturlig alt var mellom jøder og muslimer, harmonisk og fredelig. En slik opplevelse står i grell kontrast til medias framstilling, samt de mange enkeltpersoner som ønsker å framstille jøder så negativt som mulig. En trist og farlig utvikling, særlig for de få jøder som fortsatt bor her i Norge. Derfor var det utrolig godt å høre statsministeren komme med sin uforbeholdne unnskyldning overfor jødene på grunn av Norges medvirkning til jødedeportering til utrydningsleirene under andre verdenskrig. Svein Lochner, tillitsvalgt i NKF/FF i mer enn 40 år MIDTØSTEN Flere mark i stridens eple? Jeg kan ikke se at jeg i mitt innlegg: Flere hakk i plata (Fagbladet nr. 1/2012) navngir Svein Lochner noen steder, men det er tydelig at han kjenner seg truffet når jeg skriver om Israellobbyen. Så truffet at han insinuerer at jeg kanskje ikke har vært i området. Vær trygg, det har jeg, bortsett fra at jeg under nesten hele oppholdet befant meg på det området som til nå er anerkjent de jure av 126 land under navnet Palestina. I de områdene vi besøkte og reiste i, kunne vi tydelig se at palestinerne hadde vanntanker på sine tak, bosetterne ikke. Har ikke Svein Lochner vært på den okkuperte Vestbredden? Forsøk å ta kontakt med lokalbefolkningen, gjerne uten innblanding fra okkupasjonsmyndighetene Jeg syns det er ille å måtte påpeke at du skriver mot bedre vitende: I Hebron bor det jøder, men ikke på toppen av palestinske hus.ª Dette er ny tale. Jeg sitter med en VG-artikkel fra 2007 foran meg: Statsråd og turist. Her retter journalist Harald Berg Sævereide kritikk mot daværende forsvarsminister Strøm-Erichsen fordi hun under et besøk i Israel, ikke fant tid til å ta den korte kjøreturen til Hebron. Det hun ville fått se der var: Hver dag kaster israelske bosettere ekskrementer, skitne bleier og annet søppel i hodet på sine palestinske naboer i Hebrons gamleby. Et par hundre jødiske bosettere har i en årrekke boret seg fast inne blant den palestinske befolkningen og ser helst at 120.000 palestinere forsvinner fra jordens overflate.    > SI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer  maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Reis med hjerte, hjerne og holdning Sommer i Himalaya avgang for                Les mere på www.albatros-travel.no/fag Informasjon og bestilling: info@albatros-travel.no Fagbladet 3/2012 > 49 fbaargang2012 fbseksjonKON