Kryssord Hermod    Opp- Rik Dum Artikkel Fortrylle Polit. parti Gå Binde Tall fork. Utslett Flatemål Ape etter Fortære Bråk © 363 12-2011 Troende Fusk Beholder Anlegg Land Far Bakken Innsjø Forsørge Rydde Instrument kvikke Lengdemål Lur Bukt Månefase Forbryter Løvtre Tøy Stimu-    Publilans    sitet Kalle Norsk Anfall    by Husgeråd Myndig    Slit Gutte navn Mynt fork. Folkevalgt Bonde redskap Hevde Viser    Drøy Dessert Drikk Bekreft -else Gå Gjøre    Er- Land klar Klokke Gjennom T el Retning kjenne Anno Hyle Kjøre Kjør Legemsdel Jevn Rygg Utallig Svensk by Anslå 50 Fluor Rede Løsningen på kryssord nr. 3 må være hos oss innen 15. april! Merk konvolutten med «kryssord nr. 3» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET? VINNERE av kryssord nr. 12 S    B    U FORELDET UKA DESEMBER ER G MINE L SUOMI TA REI R ÅT ELSK KANTINE NINANNEER REFRENG SKIFTE LYDE TEINE MØNE DERE TIPS R E GIKT MENY EDELMOT A L Y    A RE I GANGSTER REFS L EGEN N YNK KNOP MANNLMOEDI RI TA RETØMTTEJSDUB S RETRIVER EI KURERE Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: LillyStenberg 4324 Sandnes Wenche Bertheussen 4020 Stavanger Josefine Kvalsund 6098 Nerlandsøy 56 > Fagbladet 3/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON